Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneløyper på Eiker

Fil:Sølvveien-kart1.jpg

Arbeidet med å opprette «kulturminneløyper» på Eiker startet i regi av Eiker Arkiv i Kulturminneåret 2009 og er blant annet videreført av Øvre Eiker Kulturminneråd, som har utarbeidet en oversikt over «kulturminnestier og turløyper» som så langt omfatter 74 aktuelle løyper. Klikk HER for en kortfattet oversikt over disse løypene.

 

Kartet viser løpe nr. 41 Sølvveien fra Vinnes til Nedre Eiker kirke.