Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner fra Stenberg hengsle til Nøstetangen

«Vandring i grenseland» lørdag 29.mai 2010
Tekst og bilder: Bent Ek/Erik Østerud
29.05.2010

Loesmoen Vel med Erik Østerud i spissen har vært en aktiv samarbeidspartner for Kulturminnerådet i arbeidet med å få satt opp kulturminnetavler i Loesmoen Elvepark.

«Vandringer i grenseland» har Øvre Eiker Kulturminneråd kalt en serie med kulturminnevandringer i sommer. De foregår i nærheten av kommunegrensa mellom Øvre- og Nedre Eiker, i anledning av at det i år er 125 år siden Eiker ble delt.

Den første vandringen var et samarbeid mellom Kulturminnerådet og Loesmoen Vel og ble gjennomført lørdag 29.mai. Vi startet ved Gravkilen på Steinberg og fulgte stien langs Storelva, der både Nedre- og Øvre Eiker har satt opp kulturminnetavler. Underveis ble det informasjon om historien i området, og på Velplassen inviterte Loesmoen Vell alle turdeltakerne på gratis grillmat. Turen endte opp på ved utløpet av Nøsteelva, med utsikt mot det gamle Storhengslet og Nøstetangen, der landets første glassverk lå.

Loesmoen er et område med mye historie – husmannsplasser og industri, bading og laksefiske, sommerteater og båtbyggertradisjoner, travkjøring og røyerttrafikk – og sist men ikke minst tømmerfløting. Glimt fra denne historien får en på kulturminnetavlene langs elva, men KULTURMINNESTIENE er også tilgjengelig her på nettet.

Teknisk avdeling i Øvre Eiker kommune sto for oppsetting av tavlene og gjorde grundig arbeid. Jobben ble utført så raskt og effektivt at en alt var ferdig da fotografen var på plass.

Turen gikk i strålende vær og samlet rundt 40 deltakere.

Stenberglandet for 50 år siden. Tømmerlenser og slepebåter er ikke lenger å se på Storelva, men turdeltakerne fikk høre om Stenberg hengsle og det yrende livet langs elva.

 

Eldar Steen var med som kjentmann og orienterte om Stenberg hengsle – i mange år det største og viktigste av hengslene i Storelva, men i dag finnes det knapt nok spor igjen.

Loesmoen Vel spanderte grillpølser og mineralvann på alle turgåerne da vi kom fram til Velplassen på Sandenlandet.