Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner
knyttet til jernbane

 

Denne katalogen inneholder en oversikt over kulturminner knyttet til jernbanen i Øvre-  og Nedre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds- og bruksnummer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Vestfossen jernbanestasjon Registrert
4001/Stasjonsbygning i pusset teglstein, oppført 1910 etter tegninger av arkitekt Harald Kaas. Utvidet med toalettavdeling i 1951 og et mindre tilbygg med tekniske installasjoner i 1967. Stasjonen har vært ubetjent siden 1982, og lokalene leies nå ut til restaurantdrift. Den opprinnelige stasjonsbygningen står også på stasjonsområdet, men er sterkt ombygd. Dette var en panelt tømmerbygning, tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og oppført i 1872.Digitalkart
Kildebase
Askeladden
SEFRAK
Hokksund jernbanestasjon Vedtaksfredet
4001/2Stasjonsbygning oppført 1895 etter arkitekt Paul Armin Dues tegninger. Ifølge Riksantikvaren er stasjonsbygningen "et imponerende byggverk i mur som gir assosiasjoner til europeiske bypalasser fra renessansen, og tilhører de eldste og best bevarte bygningene på banestrekningen Drammen-Randsfjordbanen. Både interiør og eksteriør ble fredet i 2002. Presentert som "Månedens kulturminne" november 2007.Digitalkart
Kildebase
Askeladden
SEFRAK