Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner på Øvre Eiker
Himsjødammen

Himsjødammen, etter reparasjonsarbeidene sommeren 2007 Foto: Bent Ek

 

 

Lokalitet:   Himsjødammen
Kategori:  Teknisk-industrielt
Underkategori: Demning
Vernestatus:   Ingen
Gbnr.:   82/5; 82/10
UTM: 32 V 6627791
544767
Registreringer: Ingen

Søk i kildebasen 

Historikk:
En tømmerdemning er kjent ved Himsjø i 1674. Den har åpenbart vært brukt for å regulere vannføringen i Hoenselva i forbindelse med sagbruksdriften. Den nåværende steindemningen fra 1771 var et ledd i en systematisk regulering av vassdraget, som ble gjennomført av trelasthandler Jens Hofgaard og sønnen Gabriel Hofgaard i løpet av de siste tiårene av 1700-tallet. I 1914 kjøpte Øvre Eiker kommune alle fallrettighetene i Hoensvassdraget i forbindelse med opprettelsen av et kommunalt elektrisitetsverk, og i dag er det Øvre Eiker Energi som eier og vedlikeholder Himsjødammen.
  
Beskrivelse:
Demningen er omkring 15 meter lang og 10 meter høy. Den opprinnelige demningen fra 1771 består av to steinmurer med rosentorv mellom. Toppen av begge murene var synlig fram til reparasjonsarbeidene i 2007. Mot Himsjø er det støpt på en betongplate for å styrke den gamle demningen, antagelig utført omkring 1915. Denne betongdammen ble reparert i 2007 og forhøyet med en krone av granittblokker.
 
Litteratur:
Månedens kulturminne juni 2007: Himsjødammen – et gedigent byggverk fra 1771 (presentert av Øvre Eiker Kulturminneråd).
Bent Ek: «Fabrikken ved Hellefossen» (utg.1998), s.35-40: «Samfunn rundt sagbruk og møller»
  
Slik finner du fram:
Avkjørsel fra E 134 ved Hokksund, kjør forbi Haug kirke og ta av til venstre i første rundkjøring (500 m). Følg Skotselvveien (1,3 km), ta av til venstre på Semsmoveien, deretter til høyre (400 meter) på Rørenveien. Følg Rørenveien (2,3 km), ta til høyre på Bermingrudveien. Parkering etter 2,3 km på venstre side ved Eiker Gårdsysteri (se kart). Blåmerket løype starter i veikrysset ca. 50 meter fra P-plassen. 20 min. gange til Himsjødammen.

 

Kulturskilt:

5 – Himsjødammen (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himsjødammen ligger i den nordre enden av Himsjø, der vannet renner ut i Hoenselva. DNT Drammen og Omegn Turistforenings blåmerkede løype fra Bermingrud til Hoensvannet går over demningen. 

 

Registrert av: be
Dato: 06.01.2008

På nordsiden av demningen er den gamle konstruksjonen fra 1771 helt inntakt.

Inskripsjonen på damkista: J. Hofgaard Anno 1771

Utsikt fra demningen mot Himsjø en fin høstdag.

Skiløypa fra Bermingrudmoen til Hoensvannet går over Himsjødammen.