Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner på Øvre Eiker
Masterenna i Vestfossen

Bit av Masterenna ved Vestfos Bruget Foto: Bent Ek

 

 

Lokalitet:   Masterenna i Vestfossen
Kategori:  Teknisk-industrielt
Underkategori: Vannrenne
Vernestatus:   Ingen
Gbnr.:   39/442
UTM: 32 V 548973 6621991
Registreringer: Ingen

Søk i kildebasen 

Historikk:
Masterenna i Vestfossen er kjent fra skriftlige kilder fra midten av 1700-tallet. Den ble benyttet til å fløte sagtømmer fra Eikernområdet forbi fossen til opplagstomtene nedenfor fossen. Renna er opp gjennom årene trolig blitt fornyet og reparert mange ganger, seinest omkring 1900. Masterenna var i bruk til midten av 1950-tallet, da den nederste delen ble revet. Den øverste delen ble fjernet i 2003 i forbindelse med en ombygging av Vestfossen Kraftstasjon. En mindre bit er bevart som kulturminne utenfor inngangen til Vestfos Bruget.

Beskrivelse:
Opprinnelig var masterenna rundt 210 meter lang. De nederste 20 metrene ble fjernet i 1956 i forbindelse med utvidelse av Vestfos Cellulosefabrik. Da resten ble demontert i 2003, ble en seksjon på 3 meter satt opp på nytt fundament rett ved der renna opprinnelig hadde ligget. Renna er av treverk, med bolter og beslag av jern.

Litteratur:
Månedens kulturminne juni 2008: Masterenna i Vestfossen  (presentert av Øvre Eiker Kulturminneråd).

Slik finner du fram:
Vestfossen sentrum, ved P-plass i Fabrikkgata ved enden av Vestfos Cellulosefabrik. Maserenna står ved inngangen til Vestfos Bruget (gamle «Dirty Dancing») på baksiden av Papirfabrikken (Vestfossen Kunstlaboratorium).

 

Kulturskilt:

1 – Masterenna (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den bevarte resten av Masterenna står der renne opprinnelig lå, rett ved fosseløpet i Vestfossen. Renna står ved inngangen til Vestfos Bruget, ca.100 meter fra den store parkeringsplassen i Fabrikkgata.

 

Registrert av: be
Dato: 02.08.2008