Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner

 

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en publikumsversjon av Riksantikvarens database over kulturminner i Norge. Den omfatter fredede kulturminner og andre kulturminner som har en offisiell vernestatus.

 

 

Eiker kulturminneregister

Eiker Arkiv samarbeider med Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner om å presentere den lokale kulturarven. Vi er i gang med å bygge opp et register over faste kulturminner på Øvre Eiker og Nedre Eiker. Dette registeret bygger på de registreringene som gjøres i forbindelse med de to kommunenes kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer.

 

Kulturminnene er inndelt i hovedtyper og deretter sortert topografisk etter gårds- og bruksnummer. Målet er å bygge opp en samlet oversikt over alle typer faste kulturminner, med informasjon, fotografier, kart og linker til kilder og dokumentasjon samt digitale kart. En uferdig og foreløpig versjon av registeret finner du her:

 

 

Registrering av boplasser

En registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker ble gjennomført av Arne Thorkildsens på 1980- og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i «Eiker Kulturminneregister».

Arne Thorkildsens boplassregistrering

 

 

Eiker stedsnavnregister

På grunnlag av ulike kilder har Eiker Arkiv laget et register over stedsnavn på Øvre Eiker og Nedre Eiker. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i «Eiker Kulturminneregister». Det er også et mål å knytte navnene til det digitale kartverket.

 

Eiker Stedsnavnregister