Saksliste til møte 2016-03 (6/9)

Vedlegg:

 • Sak 2 – vedlegg: Referat fra møte 2016-02
 • Sak 3 – vedlegg: Søknad fra Fiskum kulturminnelag
 • Sak 4 – vedlegg 1: Revidering av plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud
 • Sak 4 – vedlegg 2: Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud
 • Sak 4 – vedlegg 3: Liste over kulturmiljøer, auigust 2016
 • Sak 5 – vedlegg: Invitasjon til lokal arbeidsgruppe for ny rv 35
 • Sak 6 – vedlegg: Forslag til utforming av kulturminnetavle i Tregata, Skotselv
 • Sak 7 – vedlegg: Forslag til utforming av kulturminnetavler i Hakavik
 • Sak 8a – vedlegg: Referat fra opfølgingsmøte om kommunedelplanen
 • Sak 8b – vedlegg: Politisk sak – planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
 • Sak 8d – vedlegg: Program for Riksantikvarens Utviklingsnett 29/9
 • Sak 8e – vedlegg 1: Invitasjon til møte med Kulturminnefondet
 • Sak 8e – vedlegg 2: Møte med kulturminnefondet, program