Kulturminneregister
Planter, frukt og bær

Denne katalogen inneholder en oversikt over planter, frukt og bær som er registrert i Øvre Eiker, gruppert etter type og topografisk etter gårds- og bruksnummer der de forekommer.
Materialet skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

EikerplommaRegistrert
54/1; 57/1Plommesort som er særegen for Eiker, muligens med røtter flere hundre år tilbake i tiden. Var tidligere utbredt på Eiker, men dyrkes nå bare noen få steder. De seinere årene har Kolberg gård og Nøstetangen glass samarbeidet om ulike tiltak for å sette fokus på eikerplomma, slik at den ikke skal dø ut. Presentert som "Månedens kulturminne" i desember 2006.Digitalkart
Kildebase
Furuhekker på HagaøyaRegistrert
107/7; 107/9; 107/21; 107/25; 109/8; 109/10; 109/64; 110/20; 110/55;Flere steder på øya ses det lange rader av furuer som er plantet på linje. De fleste av dem markerer eiendomsgrenser og er trolig plantet tidlig på 1900-tallet..Digitalkart
Kildebase