Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneseminar om skilting og stedsutvikling på Øvre Eiker

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
22.05.2007

Lærer på Hokksund barneskole og leder av Eiker Arkivs avdeling i Nedre Eiker, Gjermund Glittfjell, t.v, og Magne Grønvold fra Eiker Arkiv, viser fram eksempler på plakater som skal opp på informasjonstavler.

 

På restene etter Søren enkemanns hustufter.

Infotavle oppsatt ved gravhaugen ved den opprinnelige gården Hobbelstad.

 

Budstikka som skal gå fra skoleklasse til skoleklasse.

Falchegården, der det skal settes opp skilt som forteller om husets historie. Til høyre leder av kulturminnerådet i Øvre Eiker, Unn Sissel Ek.

Vårens kulturminneseminar ble viet Øvre Eiker Kulturminneråd og Eiker Arkivs forslag til standardmal for skilting av kulturminner i Eiker samt planene for utvikling av Laksefestivalen, stedsutvikling og kulturminnevern i Øvre Eiker.

Det startet med en rundtur på Harakollen hvor Gjermund Glittfjell, lærer på Hokksund barneskole og leder av Eiker Arkiv, avdeling Nedre Eiker, først informerte om skolens prosjekt med rydding og skilting av kulturminner i dette området som nå skal bygges ut til boligfelt, men hvor de mange kulturminnene i form av bl a gamle husmannsplasser og en gravhaug skal stå urørt. Kulturminnene blir tatt vare på av elevene ved skolen i en stafett, hvor klassene «arver» forrrige kulls kulturminne og får ansvar for rydding rundt dette. Dette skjer ved at klassene får overtatt en stafettpinne fra forrige kull med informasjon om sitt sted. Kulturminnene blir også skiltet i henhold til malen.

Første stopp på rusleturen til kulturminnene var husmannplassen til Søren Enkemann, hvor det allerede er hogd som følge av den planlagte utbygginga. Videre gikk turen til stedet hvor den opprinnelige gården Hobbelstad lå, og til gravhaugen like ved hvor det første skiltet er oppsatt. Nils Petter Hobbelstad stilte som guide og sørget for at deltakerne fikk inngående kjennskap til kulturminnene i dette området. Han kunne også fortelle at det nettopp var avdekket to nye gravhauger her.

Så gikk turen tilbake til Gamle-Hokksund og til Falchegården, hvor det vil bli oppsatt et skilt som kort forteller husets historie. Dette blir det første av flere gamle hus i byen som vil få slik informasjon.

Om lag 50 personer deltok på vandringa, for uten at nesten tilsvarende antall ventet i Cecils hage da man ankom dit. Siste del av seminaret foregikk nemlig i hagen til Cecils kafe i Tingstua. Her var det servering av kaffe og kake, mens det ble orientert om planene for stedsutvikling i Gamle-Hokksund.

Først presenterte Terje Kristiansen noen tanker om hvordan den årlige Laksefestivalen kan videreutvikles til en virkelig folkefest. Blant annet så han for seg en tevling mellom de ulike bydelene i Hokksund (og som ekte sundbakking understreket han at Gamle-Hokksund ikke kan ha særlig forhåpninger om å vinne en slik konkurranse).

Anders Stenshorne orienterte om den nye arealplanen for Gamle-Hokksund og Dynge, der ett av hovedmålene er å ta vare på den flotte og verneverdige bebyggelsen i hele dette området. Dessuten vil det bli anlagt en sti fra Sorenskrivergården opp til Risøra, et friluftsområde som kommunen nylig har kjøpt og som gir mange muligheter. Han var opptatt av at den nye planen blir brukt som et redskap i stedsutviklingen i årene som kommer, i nært samarbeid mellom innbyggere og kommune.

Håvard Lind avsluttet seminaret med å presentere noen visjoner, som omfattet både laksefiskemuseum ved Sorenskrivergården og muligheter for publikum til å se laksen passere laksetrappa i Hellefossen. Men først og fremst la han vekt på betydningen av Storgata, som den aksen som binder disse stedene sammen. Det er viktig å ta vare på den spesielle bebyggelsen i dette området, men det er også viktig å samle inn dokumentasjon om historien – i form av gjenstander, bilder, film og ikke minst alle de historiene som folk på stedet har å fortelle om gamle dager.

Som avslutning på filmen ble det kjørt en kort filmsekvens på 3-4 minutter som viste garn-og vafisket i elva på 1950-tallet.

 

Skiltet som skal pryde Falchegården.

 

I den deilige hagen til Cecils kafe.