Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneskilting i Loesmoen Elvepark

Kulturseksjonen og Kulturminnerådet på befaring

Erik Østerud og kultursjef Lidia Myhre på tur langs Sandenlanda..

Tirsdag 9.juni inviterte Loesmoen Vel til en befaring i elveparken, i forbindelse med at det nå er planer om å sette opp kulturminneskilter her. Både Kulturminnerådet og ansatte i kulturseksjonen, med kultursjefen selv i spissen, deltok på en trivelig og interessant runde, som ble avsluttet med pizza hjemme hos Erik Østerud, som gjennom mange år har vært en av ildsjelene i arbeidet med elveparken.

Loesmoen Vel er en av Kulturminnerådets mange samarbeidspartnere når det gjelder skilting av kulturminner, og bakgrunnen for befaringen var at det nå er utarbeidet tekster til de plakatene som skal stå i Elveparken. Dette er gjort av Loesmoen Vel i samarbeid med Eiker Arkiv, og tekstene ble presentert under lunsjen som avsluttet befaringen.
 
Samtidig benyttet Velforeningen anledningen til å gi Kulturminnerådet og Kultursjefen og hennes medarbeidere en liten omvisning i dette flotte området langs Drammenselva – men også til å peke på en del ting som kunne vært enda bedre dersom en får til et mer aktivt samarbeid med kommunen.
 
Kulturminnerådet har prioritert dette prosjektet øverst blant årets søknader om støtte til kulturminneverntiltak, og også Kultursjefen er innstilt på at det skal brukes kommunale midler til dette prosjektet. Dermed kan de første kulturminneskiltene i Loesmoen Elvepark forhåpentligvis komme opp alt til høsten.

Til sammen ti personer deltok på befaringen.