Print Friendly, PDF & Email

Ny kulturminnetavle:

Historien om den gamle Hoensvannsdammen

Den nye kulturminnetavla ved den gamle Hoensvannsdammen ble montert av John Ek fra Himsjø og Hoensvannet Hytteeierforening og Erik Østerud fra dugnadsgjengen «Gamlegutta på tur». Kulturminnerådet og Hytteeierforeningen er innstilt på å fortsette samarbeidet om skilting av kulturminner i disse traktene.

I løpet av juni ble det satt opp nok ei kulturminnetavle i regi av Øvre Eiker Kulturminneråd, denne gangen i samarbeid med Himsjø og Hoensvannet Hytteeierforening og godt hjulpet av dugnadsinnsats fra Erik Østerud i «Gamlegutta på tur». Her presenteres historien om Hoensvannsløken og den gamle Hoensvannsdammen, forhåpentligvis til glede for mange av dem som går den populære turstien mellom Bermingrudmoen og Hoensvannshotellet.

Det er kanskje ikke så mange som kjenner til Hoensvannsdammen. Det er kanskje ikke så rart, for de restene som er igjen ligger i dag under vann – rett under brua der stien (og om vinteren skiløypa) krysser det smale sundet mellom Hoensvannet og Hoensvannsløken. Her bygde eierne av Hoenssagene alt på slutten av 1700-tallet en steindemning for å regulere vannføringen i Hoenselva, og her hadde opprinnelig elva sitt utspring. Først etter at Øvre Eiker kommune hadde overtatt vannrettighetene og bygd kraftstasjon i årene omkring første verdenskrig, ble den nåværende betongdemningen bygd et stykke nede i elva. Dermed oppsto det et helt nytt skogsvann – Hoensvannsløken – samtidig som vannstanden i det opprinnelige Hoensvannet økte ganske betydelig. Denne historien kan altså nå de forbipasserende lese på den nye kulturminnetavla.

Himsjø og Hoensvannet Hytteeierforeningen har også sørget for å sette opp bord med krakker like ved skiltet, slik at slitne turgåere kan ta seg en pust i bakken. Fra venstre John Ek, Erik Østerud og leder i Hytteeierforeningen Tor Wennberg.