Print Friendly, PDF & Email

Kulturminnetur langs Horneveien

Tekst : Bent Ek
Foto: Anne Gallefos Wollertsen
14.09.2007

Den årlige kulturminnevandringen, som Eiker Historielag og Drammen og Oplands Turistforening samarbeider om hvert år, var i år lagt til søndag 9.september. Dette var også «Den europeiske kulturminnedagen», slik at turen ble et ledd i Historielagets markering av dette.

Turleder Bent Ek ønsket velkommen før han ga ordet til Eldar Steen.

Årets vandring gikk langs den gamle Horneveien, den gamle hovedferdselsåren mellom Vestfossen og Mjøndalen. Utenfor Vestfossen Kunstlaboratorium ble nærmere 40 deltakere ønsket velkommen av turleder Bent Ek, som deretter overlot ordet til Eldar Steen, som var kjentmann og guide på turen.

Han begynte med å fortelle om det området som nå er parkeringsplass, men som fram til begynnelsen av 1950-tallet var ett av Vestfossens eldste boligområder, «Driterudgata» som det ble kalt på folkemunne. Eldar fortalt også litt om Vestfos Cellulosefabrik, der han hadde arbeidet i sommerferiene som ung og ble satt til å vaske svovelbelegget av cellulosekokerne.

Første etappe gikk forbi «forstadsbebyggelsen» øst for Vestfossen – Nybyen og Vesle-Sverige. Det var en kort stopp ved Sandholt Mek. Verksted, som antagelig er Øvre Eikers eldste industribedrift, startet av brødrene Besseberg på 1880-tallet og stadig drevet av ettekommerne. I starten var det reparasjon av landbruksmaskiner her, seinere maskiner til industrien, og i dag er det drikkeautomater.

Turen fortsatte langs den nye bilveien bort til Smørgrav sag. Eldar fortalte en gammel historie om et postran som skal ha foregått i Røkebergbakkene for lenge siden. Postkjøreren ble slått ihjel med en kjepp, som fikk navnet «skakjeppen». Den ble lenge oppbevart på en av Stenshorne-gårdene, men gikk dessverre med i en brann for noen år siden.

 

Stopp midt i den gamle Røkebergbakken

Gamle Røkeberg skole, fra 1867.

Nye Røkeberg skole, fra 1922

En av de mest idylliske strekningene på den gamle veien er partiet rett ved gården Store Røkeberg, men rester av den gamle bebyggelsen på gården.

Deretter fulgte vi den gamle, bratte Røkebergbakken så langt det lot seg gjøre. Ved gamle Røkeberg skole fortalte Eldar litt om Røkebergs skolehistorie. Den eldste av de faste skolene på Røkeberg ble revet for noen år siden, men skolen fra 1867 står der fortsatt og er satt i stand som bolighus. Den «nye» Røkebergskolen ble bygd i 1922 og var i bruk fram til skolesentraliseringen rundt 1960. I dag blir den brukt som barnehave og forsamlingslokale

Fra Sandholt til Røkeberg skole er det forresten mulig å følge en annen gammel vei, som går gjennom «Vesle-Sverige» og forbi Fredfoss. Ved skolen møttes de to veiene og fortsatte sammen opp mot toppen av Røkeberghøgda.

Vi fortsatte altså oppover mot Røkeberggårdene og kunne nyte en flott utsikt mot Vestfossen og Fiskumvannet.

At vi fikk servert av kaffe og vafler hos Kirsten og Thorbjørn Talmo var en meget hyggelig overraskelse.

Da vi nærmet oss toppen av Røkebergbakkene, ventet en hyggelig overraskelse. Familien Talmo, som bor rett ved den gamle veien, hadde heist flagget i anledning av at veien ble tatt i bruk igjen. De spanderte også kaffe, twist og nystekte vafler på alle turdeltakerne!

Etter å ha nytt godt av denne gjestfriheten, fortsatte vi opp til toppen av Røkeberghøgda og fikk høre litt om den gamle Rambergstua, som nå er revet, men som i mange år var et samlingssted for fest og moro og ikke minst musikk. Like etter passerte vi Skjelsbekk, og kom dermed inn i Hornebygda. Helt fram til nyere tid har denne lille bekken, som er vannløs det meste av året, markert skillet mellom Røkeberg og Horne skolekretser.

Vi fikk med oss litt av Vinsvoldgårdenes historie, og i bunnen av Vinsvoldbakken fortalte Eldar om en trafikkulykke som skjedde i denne bakken for over 200 år siden. Hele den dramatiske historien om husmannen Gabriel Pipers møte med postkjøreren er gjengitt i Eikerminne 1978.

Lunsj i det grønne.

Etter en halv times spisepause med panoramautsikt mot Hokksund, fortsatte vi forbi Stenshornegårdene og var framme ved Horne skole omtrent kl.14. Der ble vi godt mottatt av medlemmer av Horne Velforening og Historielagets arrangementskomite. Leder i Velforeningen, Karl Nesthorne, ønsket velkommen. For anledningen hadde han også satt sammen en liten, men interessant utstilling av gamle gjenstander. Anna Klyve tilbød opplæring i kalligrafi, og Eiker Arkiv hadde satt sammen en liten fotoutstilling av bedehus og forsamlingslokaler, som var temaet for årets Kulturminnedag.

Opprinnelig lå Horne skole, som navnet sier, på Horne-gårdenes grunn, men i 1924 ble det bygd et nytt, stort skolehus ved Skistad. Det var i bruk fram til 1924

En av de faste leietakerne på Horne skole er bildekunstneren Barbara Vogler, og hun holdt sitt atelier åpent på Kulturminneda

Lederen i Horne Velforening, Karl Johan Nesthorne, hadde laget en fin, liten utstilling av gamle gjenstander.

Eldar rundet av sin innsats med et lite foredrag om skolehistorien på Horne og noen minner fra sin egen skoletid under lærer Stillingen. Arrangementet varte til kl.16, og sjåførene fikk transport tilbake til Vestfossen for å hente bilene.

Vi kan vel fastslå at denne kulturminnevandringen er et arrangement som er kommet for å bli, og neste års tur er alt fastlagt til søndag 21.september. Da blir det en tur til navneberg, husmannsplasser og bygdeborger, med Per Ivar Søbstad som kjentmann.