Print Friendly, PDF & Email

Kulturprisen 2004 til Eiker Arkivs leder

Tekst: Anne Gallfos Wollertsen
Foto: Inger Orsteen, DT
27.09.2004

F.v rektor ved Killingrud ungdomsskole Kristin Husby, Gjermund Glittfjell og Thomas Bye.

Nedre Eiker kommune tildelte i 2004 årets  kulturpris til Eiker Arkivs leder i denne  kommunen, Gjermund Glittfjell.  Historiesamleren og ildsjelen fikk prisen for  sin fremragende innsats med å samle inn,  registrere, dokumentere og synliggjøre  historiske minner i Nedre Eiker gjennom sitt  arbeid i arkivet.
Hans medarbeidere i Eiker Arkiv var også  invitert til å delta på sammenkomsten i  forbindelse med utdelingen, hvor forøvrig  skuespiller Thomas Bye ble tildelt  kulturstipendet og Killingrud uingdomsskole  byggeskikkprisen.
Eiker Arkivs medarbeidere gratulerer!