Print Friendly, PDF & Email

Kulturvern i startgropa

Informasjon
Informasjonsavis fra Nedre Eiker kommune
Nr. 2 – Juni 1983, side 6
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
April 2023

Visste du at vi har noe som kalles kulturvernutvalg i bygda? Det består av tre medlemmer, nemlig Bjørn Otto Hansen og Sissel Holm fra kulturstyret, og Frank Bratlie fra historielaget. Kulturvernutvalget har ingen myndighet til å frede eller bevare noe. Det er im8idlertid et rådgivende organ for kulturstyret.

Denne rundovnen ved Åserud teglverk ville vi gjerne ha bevart, sier Sissel Holmin, som er formann for kulturutvalget.

Det er forholdsvis nytt organ og arbeidet hittil har stort sett gått med til å kartlegge kommunen systematisk. Fire studenter arbeider nå på tredje sommeren med å registrere bygningene i kommunen, med henblikk på byggeår, stilart, bygningsmessige forandringer etc. I tillegg har utvalget sammen med folk fra historielaget vært med på flere befaringer i kommunen for å oppspore enkelte bygninger som trenger «kulturvernmessig førstehjelp», slik at de ikke forfaller mens man vurderer om de skal vernes. I denne forbindelse er utvalget svært takknemlige for tips og råd fra eikværinger om hva man mener bør fredes – og hvorfor.

Hva blir så gjort? Parallelt med registreringen arbeides det med enkeltsaker, og man har allerede sørget for å få Øksesmia, der smed Knudsen smidde de landskjente blinkeøksene, erklært verneverdig, Denne skal nå restaureres, og skal stå ferdig til høsten.

Denne vakre hengebjørka bør absolutt bevares, mener Lars Nedberg, som er en av dem som allerede har henvendt seg til utvalget med ideer til verneverdige ting

Killingrudalleen vil nå bli foreslått som spesialområde, det vil si at den er verneverdig, etter at utvalget tok saken opp. I forbindelse med bebyggelsen av tunet på Sand gård, uttalte utvalget seg negativt til dette, fordi man mente at gården trengte det åpne tunet for å gi spenning og proporsjon til det store og staselige huset, men fikk ikke medhold i det. Det samme gjelder Krokstad gamle skole, som ble revet. Utvalget ville ha vernet den, fordi den var den eldste skolen i bygda.

Åserud teglverker er også en av de sakene man har arbeidet med, uten å få gjennomslag. Av arbeidet framover, regner man med at man vil gå i gang med å lage en brosjyre med opplysninger om byggeskikk, byggestil og kulturvern i forbindelse med påbygging, ombygging, dør- og vindusutskifting og liknende.