Print Friendly, PDF & Email

Stemmerettsjubileet:

Kvinner i politikken – før og etter 1913

14.06.2013

Kveldens foredragsholdere - Unn Sissel Ek og Åse Klundelien..

Kveldens foredragsholdere – Unn Sissel Ek og Åse Klundelien..

Under Hokksunddagene 2013 ble det lagt inn en markering av at det hundre år siden alle i Norge ble stemmerett. Arrangementet foregikk i festsalen på Øvre Eiker rådhus, og det ble åpnet av Ann Sire Fjerdingstad, kommunens første kvinnelige ordfører.

De historiske linjene ble trukket opp av Unn Sissel Ek, medlem av Eiker Historielag og tidligere kommunepolitiker. Hun tok for seg utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 og fram til den siste store stemmerettsutvidelsen nesten hundre år seinere.

Noen korte foto- og filmglimt fra fylkesting og kommunevalg på 1950-tallet illustrerte at stemmerett for kvinner ikke automatisk førte til noe gjennombrudd for kvinnelig deltakelse i politikken.

Kveldens hovedtaler var Åse Klundelien, Norges første kvinnelige fylkesordfører og Øvre Eikers første og hittil eneste kvinnelige stortingsrepresentant. Hun fortalte om sine personlige erfaringer som kvinnelig politiker, fra starten som AUFer på Kongsberg via kommunestyre og fylkesting inn på Stortinget. Dessuten var hun leder av Likestillingsrådet i 8 år. Forsamlingen fikk dermed en førstehånds skildring fra den perioden da kvinnene for alvor begynte å sette sitt preg på det politiske liv. Men de ble også minnet om at mennene fortsatt er i flertall, både på stortinget, fylkestinget og i kommunestyret.