Print Friendly, PDF & Email

Kap. 14: VIDEREFØRINGEN I NYE SELSKAPER ETTER 1985

Tekst: Harald Mikkelsen
Fotos: Familien Mikkelsen (der ikke annet er oppgitt)
Tilrettelagt av: Magne Grønvold NE
Februar 2017

Sammendrag 

            Micotec A/S flyttet fokus fra sportsklær til Reebok sko.  Driften ble overdratt til Swix Sport.  Johmi A/S ble drevet av de ansatte fram til 1992.  LIFA Eiendomsselskap A/S solgte eiendommen da driften i Johmi opphørte.  Eiendommen er senere blitt til en boligblokk med store leiligheter.

Micotec A/S

            Jon og Harald var hovedaksjonærer i Micotec A/S.  De satt i styret og var delaktige i de vesentligste beslutningene.  Micotec A/S solgte en del sportsklær til varehandelen den første tiden, men det var ikke nok til å holde organisasjonen i drift.

            Reebok ble etter hvert det viktigste produktet. Reebok International forventet betydelig vekst fra år til år.  De krevet en markedsplan for kommende år sammen med bestillingen av sko for neste halvår.  Dette ble etter hvert en utfordring.  Det var bare en levering for hver sesong.  Remburs (bankgaranti) måtte stilles for leveransen før produksjonen startet.  Derfor var dette kapitalkrevende og risikofylt.  John Arne Horpen solgte inn til forhandlerne så tidlig som mulig, og tok en begrenset risiko på suppleringslager. 
            I 1987 fant styret ut at dette var for stor risiko i forhold til kapitalen, og gjorde en avtale med Swix Sport (del av Tiedemann-gruppen eid av Andresen). Swix Sport skulle drive virksomheten med hjelp av John Arne, de tok hele den finansielle risikoen, mot å betale et avtalt beløp til Micotec A/S hvert år i tre år.  Etter vel to år fant Reebok International ut at de ikke lenger ville akseptere denne ordningen, og satte opp eget selskap i Norge.  Da gikk John Arne Horpen til Solo, og Micotec ble til Haralds konsulentselskap.

 

Johmi A/S

            Jon og Harald stiftet også Johmi A/S, men overdro aksjemajoriteten til de ansatte i selskapet.  Dette fordi Jon og Harald hadde lovet ikke å drive virksomhet i egen regi innenfor trikotasje den nærmeste tiden.  
            Johmi var direkte videreføring av konfeksjonsavdelingen i LIFA.  Dermed hadde selskapet et betydelig varelager, først og fremst metervare og tilbehør, som kunne realiseres gjennom ferdigprodukter de første driftsårene.  De leide lokaler i LIFA Eiendomsselskap A/S så lenge de drev.  I tillegg hadde de en periode utsalg ved Tråkka. 
            Anne-Lise Ågren ledet selskapet fra stiftelsen, men ble etter kort tid ansatt i Bergesen-gruppen.  Da overtok Eli-May som daglig leder, med god støtte fra Liv Rustad.
            Med begrenset markedsføringskapasitet ble det etter hvert vanskeligere å holde lønnsomheten oppe, og til slutt meldte selskapet i 1992 oppbud.  Da trådte Ulf Trenum (tidligere i Helly-Hansen i Moss) inn og drev videre en liten stund. 
            De to lederne i Johmi, Eli-May og Liv Rustad, fortsatte med tekstil også senere, i ASVO Nedre Eiker.  

 

LIFA Eiendomsselskap A/S           

            LIFA Eiendomsselskap A/S hadde i begynnelsen av ’90-årene to leietakere:  Johmi og Buskerud Fylkeskommune.  Gjerdes Videregående skole drev skole på vegne av fylkeskommunen.  Omtrent på samme tid som Johmi sluttet var også utleie av lokaler for Gjerdes Videregående slutt.  Fylket benyttet ikke opsjonen for en ny 5-årsperiode. 
            LIFA Eiendomsselskap A/S fant ut at bygget enten måtte organiseres som et distribusjonssenter, eller bygges om til leiligheter.  På forespørsel mente Ordfører Liahagen at det ville være bedre for naboene om det ble boliger. Derfor ble det gitt tilsagn om tillatelse til omregulering om det skulle bli aktuelt.
            Eiendomsselskapet engasjerte en arkitekt til å utarbeide et forslag til bygging av relativt store leiligheter.   Boligmarkedet var svakt på den tiden.  Derfor gikk det et par år før eiendommen ble solgt.  Kjøperne solgte det videre, og eier nummer to bygget det om i tråd med intensjonene fra LIFA Eiendomsselskap, men med andre løsninger.
            Familien setter pris på at peisen på kontoret (opprinnelig i stuen til familien Mikkelsen) fortsatt er i en av leilighetene.

Bilde-14-01-LIfa-bygningen-2016.jpg

LIfa bygningen 2016

Jon og Harald

            Jon bygget et shoppingsenter nedenfor Tråkka, og drev reisebyrå derfra i noen år.  Senere flyttet reisebyrået til Sandvika.  En periode var Jon teknisk leder for Tunas strikkeri i Krøderen.  Jon har de seneste tiårene hatt lederroller i avdeling logistikk hos Løvenskjold Handel AS. 
            Harald etablerte seg som bedriftsrådgiver, og var senere med på å bygge opp to konsulentfirmaer, Interforum Partners AS og ADVnor AS.  I hovedsak arbeidet han som styreleder eller som rådgiver for eierne i privateide selskaper. Han hadde stor nytte av at Else Mylius bisto ham i hans aktiviteter inntil hun ble syk.  Hun hadde i denne perioden flere roller i ulike selskaper.  

Til toppen av siden