Print Friendly, PDF & Email

Kap. 18: KILDER

Tekst: Harald Mikkelsen
Fotos: Familien Mikkelsen (der ikke annet er oppgitt)
Tilrettelagt av: Magne Grønvold NE
Februar 2017

             Dette er en personlig beretning forfattet av Jon og Harald Mikkelsen som selv var med i LIFA fra 1970-tallet.

             Tiden fram til 1972 bygger på skriftlige kilder som omfatter blant annet:

 •    Regnskapsbøker fra 1946, ’47 og ’48
 •    Johan Mikkelsens arkiverte dokumenter rundt byggeprosessen i 1949
 •    Fotografier som viser kolleksjonene
 •    Fotografier fra bedriften
 •    Fotografier fra forretningsreiser
 •    Brosjyrer og sider fra magasiner trykket for distribusjon til forhandlere
 •    Johan Mikkelsens 10 siders manuskript for foredrag for Mjøndalen Rotaryklubb i 1969, hvor han forteller sin historie.
 •    Avisartikler, i hovedsak Fremtiden, DT & BB, Aftenposten
 •    Kontrakt for stor ordre til Sovjetunionen 1968.
 •    Slektshistorien skrevet av vår søster Elisabeth Mikkelsen basert på notater, bilder og diktat fra mamma Edith Melsom Mikkelsen i hennes siste leveår. Denne ble trykket i 10 eksemplarer, og har vært på pulten gjennom hele arbeidet

            Tiden fra og med 1972 bygger i stor grad på bevarte notater og referater i Harald Mikkelsens arkiv.   For det meste av perioden 1972 – 1985 foreligger dagbøker.

Ut over dette bygger fremstillingen på:

 •    Et stort antall fotografier av kolleksjoner, messer, tilstelninger.
 •    Avisartikler i hovedsak Fremtiden, DT & BB, Aftenposten.
 •    Forhandlingsprotokoller og kontrakter.
 •    Styrereferater.
 •    Brosjyrer og annonser
 •    Konsulentrapporter.
 •    Arbeidsdokumenter og planer fra ledergruppen  

            Det hele bindes sammen og utfylles av minner rundt dokumentasjonen. 
Minnene er kommet fram gjennom samtaler med tidligere ansatte.
Ragnhild Amanda Guldhaugen, Liv Aronsen, Grethe Temte, Liv Rustad, Anne Lise Ågren, Else Mylius, Anne Fergestad, med flere har bidratt med minner, bilder, og kvalitetssikring.  

            Forfatterne er takknemlige for at Magne Grønvold  og Anne Gallefos Wollertsen i Eiker Arkiv har tatt ansvaret for tilrettelegging for publisering på nett, og gjennomføring av publiseringen på Eiker Arkivs hjemmesider.

            Elementer vi ikke kan dokumentere, eller som ikke er bekreftet av mer enn en tilstedeværende, har vi etterprøvd så langt vi har formådd.Likevel må vi ta forbehold om at det kan forekomme upresisheter,  og forfatterne er derfor takknemlig for tilbakemeldinger med korreksjoner eller forbedringer. 

           Tilbakemeldinger til forfatterne kan rettes til:

            Harald Mikkelsen
            Postadresse:  Postboks 1, 3166 Tolvsrød, Norge.
            Epost: hm@mtmlifa.com
            Telefon eller tekstmelding: +47 901 22 788.

 

 

 

Til toppen av siden