Print Friendly, PDF & Email

Lyd og film

Intervjuer


Eiker Arkiv oppbevarer en rekke intervjuer som er gjort med eikværinger som forteller om ulike emner. Dette omfatter både eldre materiale på lydbånd og kassetter og digitalt materiale av nyere dato. Arbeidet med registrering og digitalisering pågår.

 

 

Materialet finnes på avdelingene våre i Hokksund (Sameia Intervjuarkiv) og på Solberg Spinderi (SiB Intervjuarkiv). En foreløpig oversikt finner du i disse katalogene:

 

 

 

Musikk og notearkiver

Lydsamlingen vår omfatter musikkopptak og notemateriale etter en rekke lokale komponister og utøvere. Materialet består av plateutgivelser, opptak fra radio og private lydbånd, kassetter og digitale opptak.

Etter hvert vil vi legge ut en del av av disse musikkopptakene på nettsidene våre. Foreløpig kan du finne noen smakebiter med

Eiker Spellemannslag

Arbeidet med registrering og digitalisering pågår. En foreløpig oversikt finnes i disse katalogene:

 

 

 

 

Film og video

Eiker Arkiv digitaliserer eldre smalfilm og video, samtidig som vi dokumenterer hendelser i samtida gjennom nyere videoopptak.

Film- og videoarkivene er tilgjengelig på avdelingene våre i Hokksund og på Solberg Spinderi, og de kan brukes av alle som ønsker å bruke materiale derfra til foredrag, digitale fortellinger eller videoproduksjoner. En foreløpig oversikt finnes i disse katalogene:

Eiker Arkiv setter bort produksjonen, eller produserer selv, videoopptak av små og store hendelser i kommunene Øvre- og Nedre Eiker. Opptakene blir lagt ut på Vimeo. Trykk på    -lenken for å se opptakene.

Lokal-TV

Eiker Arkiv oppbevarer arkivene etter TV Buskerud og Eiker Nær-TV. Registrering og digitalisering av dette materialet pågår. En foreløpig oversikt finnes i disse katalogene:

EIKER NÆR-TV

Foredrag og digitale fortellinger

Vi har laget en del presentasjoner, foredrag og digitale fortellinger, der lyd og bilde er satt sammen. Dette vil vi presentere sammen med andre digitale fortellinger fra Eiker på nettstedet Digitalt fortalt.

Mange av foredragene og prestasjonene våre kan lastes ned og benyttes av alle som måtte ønske det. Det er også mulig å bestille foredrag med foredragsholder. En oversikt over tilbudet finnes i disse katalogene: