Print Friendly, PDF & Email

SiB Foredragsarkiv

Dette er en oversikt over foredrag fra Nedre Eiker som oppbevares av Eiker Arkiv. Flere opplysninger fås ved å kontakte Eiker Arkiv på e-post post@eikerarkiv.no

Sist oppdatert: 06.03.2014

Ankomstnr.
Beskrivelse
Tid
Mediatype
Foredragsholder/Sted
774
Forfatterforedrag. Bilder fra GG.
24.05.2003
CD
Mjøndalen bibliotek
1040
Dyrsku Hougsund
22.08.1865
2165
1905 bilder
CD
Eiker Historielag
2434
Fra novellen Ind. hist og folkelige opplevelser i 1905. (Fra Video. På samme MINI DV som 2435)
Mini DV og DVD
R. Lund leser
2435
«Et liv i politikken» (På samme MINI DV som 2434)
Mini DV og DVD
Ragnar Christiansen/Vevstua
2467
Forfatterforedrag om egne bøker
DVD
Ø. Hånes
2828
Randsfjordbanen – 150 år. (4 eks.)
2007
DVD
Foredrag i Vevstua
3682
Foredrag om kjente Drammensere.
09.01.2008
CD
Tor Adler Knutsen
3782
Collett-familien og Eikerbygdene (2 eks.)
24.01.2008
DVD
Trond Bollerud/Vevstua
3829
Utgravninger av Haug Kirke.
1962
CD fra lydbånd
Arkitekt Magnussen/Eiker Historielag
3911
Lysbildeforedrag (3 deler) Fotografier portretter Nedre Eiker
CD
Eiker Arkiv
4016
Kulturkveld om 50-tallet
03.04.2003
CD
Roar Jelstad/Vevstua
4017
Håvel Helseth.
CD
Reidar Lund forteller
4089
Kulturkveld om Holtefjell.
19.02.2009
DVD Lydfil.
Per Ivar Søbstad/Vevstua
4222
Portretter-Eikerbygda
Lysbilder
6112
Portretter av Eikværinger,62 bilder. (3 eks.)
CD
4253
«Navneberg på Nedre Eiker» (3 eks.)
DVD
R. Andresen
4306
Buskerudsvarten
CD
Else Holmen piano og sang ved Lindhjem
4809
Bibelen (2 eks.)
17.11 2009
DVD
Foredrag på Temte Gård
4810
Bibelen Opptakskassett
17.11 2009
Mini DV
Foredrag på Temte Gård
4811
Skrift i Stein del 1 (2 eks)
18.11 2009
DVD
Reidar Andresen
4812
Skrift i Stein del 2 (2 eks)
18.11 2009
DVD
Reidar Andresen
4813
Skrift i Stein del 1
18.11 2009
Mini DV
Reidar Andresen
4814
Skrift i Stein del 2
18.11 2009
Mini DV
Reidar Andresen
4815
Gamle klær (2 eks)
13.10.2009
DVD
Foredrag på Temte
4816
Gamle klær Opptakskassett
13.10.2009
Mini DV
Foredrag på Temte
4833
Finnemarka
CD
Ola Hobbelstad
5161
Vognhistorie Hest og vogn. (36 lysbilder)
CD
Temte
5311
Kongeveien på Åssiden m.m.
Dokument
Tor Adler Knudsen
5494
Glimt fra Drammens Teaters historie.
CD
Dyreng/Drammen Rotary
5636
Hest,vogn og redskap.
Mars 2009
Lysbilder
R.Bakken/Glade Samler
5637
Gamle postkort fra Buskerud.
2003
Lysbilder
Drammen filatelistklubb
5679
Kunden er vår arbeidsgiver. (34 bilder fra kolonialer i Nedre Eiker kommune).  (2 eks.)
19.10.2011
CD
Nedre Eiker bibliotek
5753
Nansen og verden
06.11.2011
Mini DV
Carl E.Voigt/Portåsen
6042
Reklame Drammen. Også noen Drammensfotografier.
2012
CD
Gjermund Glittfjell/Den glade samler
6056
Hest-trav
5.2.2012
CD
Gjermund Glittfjell foredrag for Historielaget.
6058
Hest og Vogn
2012
CD
Gjermund Glittfjell og Rune Bakken foredrag for Den glade samler
6067
Eiker Arkivs virksomhet. (25 foto)
19.9.2011
CD
Gjermund Glittfjell
6101
Herman Wildenvey foredrag.  (30 fotografier)
20.2.2012
CD
Gjermund Glittfjell
6277
Hans Nilsen Hauge. Bilder
CD
Gjermund Glittfjell
6337
Hjemmebrent. (54 bilder m.m)
2012
CD
Gjermund Glittfjell
6338
Lysbildeforedrag med 24 bilder fra Nedre Eiker
CD
6386
Trykk fra foredraget på Tingstua Hokksund
18.8.2012
CD
Gjermund Glittfjell
6457
Portretter fra Nedre Eiker. 2 eks, (ett sortert, ett usortert)
31/10-2012
CD
Gjermund Glittfjell
6507
Da Nedre Eiker fikk sin første bru.
2 stk DVD. Del 1/2 og del 2/2
DVD (AVCHD) Ole Hammerborg
6508
Hjemmebrentens historie.  (2 eks.) Gjermund Glittfjell.
6739
«Heltinner fra Eiker». Stemmerettsjubileet 2013. 4 stk:1/4: 43 foto, 2/4: 58 foto og ref fra møte 8/3-13. 3/4: 38 foto, 4/4: 40 foto.
8.3.2013
CD
Eiker Arkiv v. Gjermund Glittfjell og Reidar Andresen
6814
Heltinner på Nedre Eiker bibliotek 8.mars 2013. Lydopptak. 1/2 og 2/2 (3 eks)
CD
7020
Baker Klausen historie. Opptak. Foredrag på Verkstedet
10.10.2013
CD
 Frode Caspersen
7024
Drammen og Bragernes torg. (64 fotografier) (2 eks)
15.10.2013
CD
7054
«Det sto i avisen.» På Mjøndalen bibliotek. ( Kladd). (38 fotografier)
30.10.2013
CD
G.Glittfjell, R.Andresen.
7057
Portåsen. Diverse ute.  (2eks)
HD
Ole Hammerborg
7162
» Den glade samler». Knudsen-smia.  (50 fotografier). (2 eks)
5.3.2014
CD
Reidar Andresen. Sverre Petersen
7229
Foredrag om elektrisitetens historie i Nedre Eiker
DVD (AVCHD)
Thor Helberg
7244
Ryggkollensabotasjen 1943.
19.3. 2014
BLURAY
Lars Borgersrud/Nedre Eiker bib.
7248
Togsabotasje,Ryggkollen Mjøndalen 7.okt.1943. Del 1/2 og del 2/2
HD
Lars Borgersrud