Print Friendly, PDF & Email

 

Lydbibliotek for Nedre Eiker

Her vil du finne nye og gamle lydopptak, som er gjort med Eikværinger. Opptakene bidrar til å tegne et bilde av kommunen gjennom det siste århundret, og viser et tverrsnitt av bygda fortalt av mennesker med forskjellig bakgrunn, yrker og interesser. Vær oppmerksom på at det kun er smakebiter, vilkårlig klippet i intervjuet, som presenteres her!

Velg knapp etter forbokstav i etternavn:

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 

Til toppen av siden

Johan Bjørkedokk

Intervju med Johan Bjørkedokk

Johan Bjørkedokk i samtale med Reidar Lund om arbeidet i forskjellige avdelinger på Mjøndalen Gummivarefabrikk «Kalosjen». Intervjuer: Reidar Lund

Jonn Bjørnstad

Intervju med Jonn Bjørnstad

Jonn Bjørnstad forteller om Papyrus Paper Mill i Mjøndalen. Intervjuer: Reidar Lund (2001)

Theodor Borgersen

Intervju med Theodor Borgersen

Theodor Borgersen forteller fra sitt politiske virke på Nedre Eiker fra 1907 og framover mot 1950-tallet. Det er spesielt AP’s merkesaker som omtales. Sentralt står bygging av ny bro, 1. verdenskrig, kommunens kjøp av skog, bygging av pleiehjem og kommunistovertagelse av herredstyret i 20-årene. Borgersen forteller også fra sin barndom/ungdom i 1880-årene. Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (ca. 1957)

Frank Bratlie

Intervju med Frank Bratlie

Frank Bratlie, født 1919, forteller om oppvekst og ungdom på Osbakken (Oshagan) i Mjøndalen.

Intervjuer: Reidar Lund (2001)

 

Til toppen av siden

Kåre Christoffersen

Intervju med Kåre Christoffersen

Kåre Christoffersen (f. 1917) forteller om oppvekst og ungdomstid i Solbergelva i tiden 1920- 1945, og om spesielle opplevelser fra krigstida i Nedre Eiker. Intervjuer: Reidar Lund

 

Til toppen av siden

Hildegard Enge

Samtale med Hildegard Enge 

Hildegard Enge var Herman Wildenveys glemte datter. Her er et opptak med henne gjort av NRK P2 i 2001. «Før Herman Wildenvey giftet seg med sin Gisken, fikk han to døtre med samme mor, Marie Andersen. Hildegards eldste søster, Lillian Sonning, ble bortadoptert. Hun fikk utdanning og holdt kontakt med sin far . Men da Hildegard to år etter kom til verden, sa dikteren at det fikk være nok med et barn!»

 

Til toppen av siden

Erling Hamarstrøm

Intervju med Erling Hamarstrøm

Erling Hamarstrøm, født i 1926, forteller om virksomheten på Eker Papirfabrikk (Eker Sundland) fra 1950 til 1970. Intervjuer: Reidar Lund (2002)

Torolf Henriksen

Intervju med Torolf Henriksen

Torolf Henriksen (f. 1920) forteller om sitt arbeid som smed, hjulmaker og vognmaker fra 1930- åra og utover. Intervjuer: Reidar Lund (2001)

Inga Horgen

Intervju med Inga Horgen

Inga Horgen var en av Nedre Eikers tre første kvinner som ble valgt inn i Herredstyret (1911). I dette opptaket forteller hun mest om sin mann Anders Horgen og det praktisk/politiske livet på Eiker. Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (ca. 1956)

 

Til toppen av siden

Johan Jacobsen

Intervju med Johan Jacobsen

Johan Jacobsen forteller fra sin barndom i Krokstadelva i 1880 årene. Han måtte tidlig ut i arbeid da hans mor ble enke. Han startet sin jobbkarriere på Spikerfabrikken. Så ble det Steinberg hengsle, men det var Mjøndalen Gummivarefabrikk som skulle bli den faste arbeidsplassen.

Intervjuer: Martinus Hamarstrøm (ca.1956)

Ragnhild Jensen

Intervju med Ragnhild Jensen

Ragnhild Jensen forteller om livet på Steinberg 1900-1930. Hovedtema er Steinberg hengsle. Intervjuer: Reidar Lund (2001) .

 

Til toppen av siden

Gerd Randi Kalmo

Intervju med Gerd Randi Kalmo

Gerd Randi Kalmo (f. 1922) snakker om hvordan det var å være nygift og ung mor undre andre verdenskrig, og om hvordan hun opplevde dagene etter sabotasjeaksjonen på jernbanen ved Ryggkollen i 1943. Intervjuer: Reidar Lund (2003)

Julius Korneliussen

Intervju med Julius Korneliussen

Julius Korneliussen (1873 – 1959) forteller fra barndom, skolegang og arbeidsliv ved Steinberg Hengsle fra like før og like etter år 1900. Her gis et godt innblikk i arbeidet ved hengslet. Han forteller også om annet arbeid, og fra livet på Steinberg. Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (1957)

Lars Korvald

Intervju med Lars Korvald

Lars Korvald f. 1916, statsminister fra 18.10.1972 til 16.10.1973, forteller om hvordan det var å vokse opp på en gård i Mjøndalen… Intervjuer: Reidar Lund (2002)

Gunnar Kristiansen

Intervju med Gunnar Kristiansen

Gunnar Kristiansen forteller om Alf, Kåre og Sverre Engen som vokste opp i Nedre Eiker. Her forteller Gunnar Kristiansen, som var tremenning til brødrene, hele historien fra oppveksten på «Enga» i Mjøndalen og om deres liv som idrettsutøvere i USA. Alf som ble den mest kjente av brødrene, ble kåret til århundrets (!!) idrettsutøver i staten Utah. Intervjuer: Reidar Lund. (Inneholder 3 cd’er)

 

Til toppen av siden

Gunvald Larsen

Intervju med Gunvald Larsen

Intervjuet med Gunvald Larsen f. (1917) består av to deler. På CD nr. 1 forteller han om oppvekst og skolegang, om krigen og arbeidslivet i Krokstadelva. På CD nr. 2 forteller han om sitt arbeid ved Krokstad Cellulose. Intervjuer: Randi Stensmyren (2001)

Oddvar Lykke

Intervju med Oddvar Lykke

Oddvar Lykke i samtale med Reidar Lund. Oddvar forteller om sine krigsopplevelser i 1942, med arrestasjon i Solbergelva, fengsling på Victoria terasse, og med følgende reise til Hamburg på tukthus. Intervjuer: Reidar Lund (2001)

 

Til toppen av siden

Hans Narverud

Intervju med Hans Narverud

Intervju med gårdbruker Hans Narverud på Ytterkollen. Her får vi et innblikk i gårdsdrift på Ytterkollen fra 1890-årene. Intervjuer: Martinius Hamarstrøm (ca. 1956)

Per Nilsen

Intervju med Per Nilsen

Per Nilsen (f. 1919) ingeniør ved Mjøndalen Cellulose fra 1950 til 1971, forteller om produksjonen ved fabrikken. Intervjuet består av to cd’er. Intervjuer: Reidar Lund

 

Til toppen av siden

Magny Opdahl

Intervju med Magny Opdahl

Magny Opdahl, født 1926 i Mjøndalen, forteller om oppvekst og ungdomstid, og om hvordan det har vært å drive blomsterbutikk i Mjøndalen. Intervjuer: Reidar Lund (2002)

 

Til toppen av siden

Arne Syvertsen

Intervju med Arne Syvertsen

Arne Syvertsen forteller om arbeidet på Solberg Spinderi, Veveriet, fra 1915, om Haugan på Killingrud gård og om sitt arbeid som kirketjener i Nedre Eiker kirke. Intervjuer: Reidar Lund (2001)

 

Til toppen av siden

Lissi Tollefsen

Intervju med Lissi Tollefsen

Lissi forteller om slakting og baking ved juletider på Fallaksøya i Drammenselva rundt 1910. Intervjuer: Reidar Lund (ca.1975)

 

Til toppen av siden

Ole Vinnes

Ole Vinnes forteller

Ole Vinnes, (1899-1979) eier av Store Vinnes gård, forteller i et privat opptak fra 1967 om skrømt og spøkerier på og ved Svarthavnsetra – noe er sågar selvopplevd!