Print Friendly, PDF & Email

Boka «Lys over hjembygdens bakker»
– historien om elektrisiteten på Nedre Eiker

Tekst: Anne G. Wollertsen NE 2002
Foto: Frode Caspersen

Nedre Eiker Energi kan i 2002 se tilbake på 75 års virksomhet, og gir i den forbindelse ut boka som omhandler elektrisitetens historie på Nedre Eiker fra dens spede begynnelse på slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Dette er meget omfattende lokalhistorie som ikke bare favner strømmen og dens betydning for enkeltmenneskene i bygda, – som vel var betydningsfull nok – men vel så mye industriens historie, da det var de mange fabrikkene som la grunnlaget for tidlig kraftutviklingen i Nedre Eiker.

Alt fra middelalderen nyttet eikværingene de mange vassdragsressursene i bygda til mølledrift, senere kom de mange sagene i drift, og så – etter at ingeniører og fagfolk hadde brakt el-kraftens hemmelighet til lands – la vassdragene grunnlaget for strøm til industrien og bygdefolket.

«Lys over hjembygdens bakker» er et stort bokverk i mer enn en forstand, da den favner hele Nedre Eikers historie og fyller hele 370 sider spekket med spennende illustrasjoner og fotografier. Det finnes knapt en side i boka som ikke har minst ett bilde, illustrasjon eller diagram, og bare det å bla i boka er dermed en opplevelse i seg selv!

Bent Eks innholdsrike bok om elektrisiteten på Nedre Eiker er i salg hos Nedre Eiker Energi i Mjøndalen, Eiker Arkiv og DNT Drammen og Omegn i Drammen.