Print Friendly, PDF & Email

«Sommeraften» av Frits Thaulow

«Månedens kulturminne» (september 2006)

Kulturminner kan være så mye. Oftest tenker en nok på bygninger eller bygningsrester – det som på fagspråket kalles «faste fysiske kulturminner». Men også gjenstander, fotografier, malerier og andre dokumenter er i høyeste grad «spor etter menneskelig aktivitet». Dessuten er det ikke minst viktig å ha kunnskap om disse kulturminnene, slik at en kan tolke dem riktig og få mest mulig spennende ut av dem.

Denne gangen presenterer vi et maleri av selveste Frits Thaulow som «månedens kulturminne». Det har tittelen «Sommeraften» og er malt i Storgata i Hokksund, eller Haugsund, som det jo het da Thaulow besøkte stedet, nemlig sommeren 1891.
 
Kunsthistorikeren Einar Østvedt skriver i sin biografi om Thaulow: «I Hokksund er han også, og der maler han det valørfine «Sommeraften» med de to kuene i langsom dilt mellom landsbygatens stemningsfulle husrekker.»

 

Men det hadde slett ikke vært enkelt å se at dette maleriet er fra Hokksund, dersom ikke Helga Werp Gevelt – Historielagets mangeårige sekretær – for 25 år siden hadde tatt for seg motivet og spurt ut den eldre garde i Gamle-Hokksund. Thaulow tok seg nemlig den kunstneriske friheten å sette sammen et motiv med de bygningene han likte best. Bildet er altså malt på flere forskjellige steder. Dermed er det ikke rart at det er vanskelig å kjenne seg igjen!

Helga Werp Gevelt redegjør nærmere for dette i Eikerminne 1982:

Kunstneren må ha stått i gaten ved hjørnet av Helgesgården (nå revet). Det er gateparti i gamle Hokksund han fester til lerretet. Huset på høyre side er Madse-gården med avbrutt mønsås. Lengere ned på samme side et liknende hus, det er Kirkebøens. Mellom disse antydning av Gulbrandsen-Flesaker-, Gunnar Kruke og Laurits Olaussen-Skar gård. På venstre side nedenfra sees et stort tre. Det var en hel rekke trær her som ble fjernet ved gateutvidelse. Bak disse lå lensmannsgården. Både lensmennene Andersen, Ingolf Olsen og Andreas Dynge har bodd og hatt kontorer der. I 1822 var huset eid av Borger Andersen Grav. Hvis enke solgte det til Hans Jacob Braun. Hans enke salig Mad.Braun er ofte nevnt i gamle beretninger fra stedet. Hun drev spiseforretning og losjihus og skal ha vært en myndig dame. Nå har fru Ramstad sitt barnesykehus her. Den store bygningen med bratt takfall er den gamle Folkeskolen som ble revet i 1916 og sendt til Bergen. Omkring 1908-10 var det 2 forretninger i 1.etasje, Løver hadde garnutsalg og den andre het Johansen, hva han solgte vites ikke. Men i 2.etasje har nok en del eldre fra Hokksund og omegn gått på frk..Wolff privatskole, bl.a. 2 av mine svigerinner. Etter at Thaulow har festet dette partiet på lerretet har han gått opp i Dynge og malt det pittoreske huset til Sverre Hansen. Han har ikke fått plass til hele gården. Men den opprinnelige sval som harmonerer så naturlig med stilen forøvrig er der heldigvis. Og de to kuene med messingknotter på hornene må ikke glemmes. Slik var det for 90 år siden i vårt kjære Hokksund.

Frits Thaulow (1847-1906) var en av Norges mest tone-angivende billedkunstnere på slutten av 1800-tallet. Han var Oslomann, men som så mange andre malere reiste han ut i «provinsen» for å finne inspirasjon og motiver. Sommeren 1891 ferierte han og familien i Haugsund.

 

For å komme fram til disse konklusjonene, hadde Helga snakket både med den velkjente laksefiskeren Hilmar Olsen, den 90-årige Andreas Engebrigtsen og flere andre veteraner fra Gamle-Hokksund. De husket godt den gamle Folkeskolen som ble sendt til Bergen. Derimot greide de ikke å bli enige om hvor Thaulow og familie hadde bodd mens de var i Hokksund – noen mente Lilleby, andre Falchegården, mens andre igjen hadde hørt Bråthengården eller Hobbelstad.

I den samme artikkelen skriver Helga Werp Gevelt også om Tina Thorleifsen (1885-1959) fra Stryken. Hun var formann i ”Den kvinnelige tjenerstands forening”, styremedlem i Arbeiderpartiets kvinneforbund og i Arbeiderpartiets sentralstyre. Fra 1923 var hun partiets fastlønte kvinnesekretær.

Her kan du lese hele artikkelen «Frits Thaulow, Tina Thorleifsen og litt til»

 

Storgata i Gamle-Hokksund, 115 år seinere – det er ikke lett å kjenne seg igjen.. Madse-gården ligger fortsatt på høyre side, men er nå skjult bak trær. På høyre side er den store, røde bygningen Barne-sykehuset. Der sto «Lensmannsgården», som var skjult bak trær på Thaulows maleri. Der den gamle Foleskolen sto, er det seinere bygd en en-etasjes funkis, som i en periode var lensmannskontor. Midt i krysset, der Sundgata munner ut i Storgata, malte altså Thaulow inn «Edvardgården» i Dynge, som ble ulovlig revet i 1983.

FAKTA OM «Sommeraften»

Malt av:
Frits Thaulow

Datering:
Sommeren 1891

Eier:
Privat eie