Print Friendly, PDF & Email

Månedens dag: 10. august -Larsok
(Larsmesse, Lavransvaka)

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen NE
13.07.2006

Ei rist var vanlig merke for Larsmesse på primstaven

Larsok er minnedag for St. Laurentius, mannen som ga blinde synet tilbake og også utførte andre mirakler. Han ble, som mange andre kristne, straffet for sin tro. I år 258 døde han etter å ha blitt lagt på en glødende rist, og ble derfor skytshelgen for yrker som har forbindelse med ild og varme, samt for spedalske.
Det var flere St. Laurentius-kirker i Norge i meddelalderen, og mange av disse hadde hospital for spedalske.
Laurentius var også skyrshelgen for bibliotekarene, fordi han hadde ansvar for de hellige bøkene mens han var diakon under pave Sixtus II.
Larsok varslet været for vinteren på Østlandet, og sevja skulle gå tilbake i trerøttene etter denne dagen. Slåttonna burde være ferdig til Larsok, og på Jæren var dette første høstdag.

Kilde: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck og http://www.oslo.kirken.no/