Print Friendly, PDF & Email

Månedens dag: 12. september – Fingergullmesse,

fingergullfesten , «saueklipperdagen»

Tekst: Magne Grønvold NE
31.08.2006

Fingergull-messen ble markert med ei sol eller ei halv sol på primstaven

Fingergullmesse eller fingergullfesten er til minne om at det i 1165 ble bragt en dråpe av Jesu blod til Kristkirken i Nidaros.
Erkebiskopen, Eysteinn Erlendsson (erkebiskop 1157 – 1188), fraktet trolig bloddråpen i en kapsel formet som et fingergull (et annet ord for fingerring av gull).

Dagen ble en av de største kirkefestene i Nidaros fram til reformasjonen i 1536. Høytideligheten startet med aftensang (vesper) på denne dagen og ble avsluttet med vesper dagen etter. Det ble sunget tidebønner som handlet utelukkende om blod, blodets mysterium og forvandlingen av vinen ved nattverden. Disse sangene er oppbevart i København, i komplett utgave. I 1997 ble sangene atter framført i Trondheim. Dette var antagelig første gang etter reformasjonen. Sangene ble utgitt på CD samme år.

Enkelte steder på Østlandet kunne man nå vente seg nattefrost.

Nordpå ble dette enkelte steder regnet som en god dag for klipping av sauene, og der ble dagen kalt saueklipperdagen.

Kilde: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck, http://nn.wikipedia.org/wiki/12._september