Print Friendly, PDF & Email

Månedens dag: 15. mai – Hallvardsmesse eller Hallvardsvaka (Hallsok)

Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen.
20.04.2006

Oslos byvåpen. Foto fra «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck.

Helgenen som har gitt navn til denne dagen er kanskje kjent for mange. Hallvard Vebjørnssøn fra Lier ble født ca år 1020, og var eneste barn av storbonden Vebjørn på Husaby i Lier og hans kone Torny, datter av søster til Åsta, Olav den Helliges mor, og dermed kusine av helgenkongen.
Hallvard hadde edelt sinn og oppførte seg som det sømmet seg en mann av hans byrd.
Hallvard ble i følge legenden drept 15. mai 1043 ved et eller tre pilskudd i halsen og senket i Drammensfjorden ved hjelp av en møllestein rundt halsen. Årsaken til dette var at han hadde beskyttet en kvinne som man sa hadde stjålet. Han tok med seg kvinnen og rodde ut i Drammensfjorden, men de rasende forfølgerne tok dem igjen. Hallvard ville hun skulle få rettferdig rettergang, men dette ville de ikke høre på. Hallvard og kvinnen ble begge drept.
Men Hallvard sank ikke til bunns. En versjon sier han litt senere ble funnet, og gravlagt på Husaby. En annen versjon sier han ble soknet etter av nære venner og fisket opp med vidjekvister. Disse kvistene skøyt friske skudd rundt Hallvard, noe som førte til legenden om at han ble bundet inn i et gyldent nett.
Etter hvert begynte det å gå rykter om at det skjedde undere ved graven hans, og man begynte å snakke om at han var en hellig mann og martyr fordi han hadde gitt livet sitt for å berge en uskyldig.
Han ble antagelig skrinlagt i Mariakirken i Oslo i 1053, og i 1130 flyttet til den nyanlagte domkirken i Oslo, Hallvardsdomen, av Harald Hårdråde, som var i slekt med Hallvard, og skrinet sto der til etter 1532.
Hallvard er Oslos skytshelgen og er framstilt i byvåpenet.

Kilde: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck, nettstedene til den katolske kirke, Wikipedia, Brageteateret og «nuk».