Print Friendly, PDF & Email

Månedens dag: 17. mars – Gjertrudsmesse

Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen.
27.02.2006

Denne dagen ble feiret til minne om den hellige benediktinerabbedissen Gertrude av Nivelles, som levde fra år 626 til 664. Gertrude var spinnerskens skytshelgen, og primstavtegnet var en lilje eller en rokkesnelle.
Som vårvarslingsdag var Gjertrudsdagen viktig, og en smørklatt på veggen ga varsel om været og året videre. En ventet ofte uvær på Gjertrudsdagen, og en trodde at skrikene til «gjertrudsfuglen» – svartspetten – som det forøvrig er knyttet mange sagn til, ga dårlige varsler.

Svartspett: Lengde 47 – 50 cm, den største av hakkespettene. Fargen er karakteristisk. Utstøter et kri-kri-kri-kri under flukta. Reiret blir helst lagt i ei furu eller ei osp, 5 – 10 m over bakken. Egglegging i slutten av april eller i begynnelsen av mai. De 4 – 5 egga den legger er skinnende hvite. Føden er maur, larver og insekter.

Kilde: «Merkedager og gamle skikker» av Per Holck.