Print Friendly, PDF & Email

Månedens kulturminnetema

KULTURMINNER PÅ NETT

Tømmerfløtere ved brua i Hokksund på begynnelsen av 1900-tallet. Like nedenfor brua lå det gamle «Storhengslet», der tømmeret til sagene i Vestfossen ble sortert ut.

Øvre Eiker Kulturminneråd har i mer enn to år presentert «Månedens kulturminne» på sine nettsider. Det har lenge vært snakk om å utvide denne presentasjonen til også å omfatte kulturminner fra Nedre Eiker, og vi synes at Kulturminneåret er en fin anledning til å gjennomføre dette.
 
Samtidig innfører vi begrepet «Månedens tema». Dette temaet kommer til å prege Eiker Arkivs nettsider en hel måned, og «Månedens kulturminne» kommer til å være en del av dette. Samtidig får vi muligheten til å knytte ulike arrangementer opp mot dette – for eksempel små utflukter der vi besøker «Månedens kulturminne» eller andre steder som har tilknytning til «Månedens tema».
 
Nedenfor følger en foreløpig oversikt over «Månedens tema» og «Månedens kulturminne» i 2009.

JanuarMånedens tema:
Vinteridrett og friluftsliv
Månedens kulturminne:
Vikkollen
FebruarMånedens tema:
Kommunikasjon
Månedens kulturminne:
Stadshauptmand Schwartz
MarsMånedens tema:
Elektrisitet
Månedens kulturminne:
Gamle Vestfossen Kraftstasjon
AprilMånedens tema:
Industri
Månedens kulturminne:
Åserud teglverk
MaiMånedens tema:
Husmannsvesen
Månedens kulturminne:
Rogndalsbråtan
JuniMånedens tema:
Tømmerfløting
Månedens kulturminne:
Steinberg Hengsle
JuliMånedens tema:
Religion
Månedens kulturminne:
Fiskum gamle kirke
AugustMånedens tema:
Jordbruk og bosetning
Månedens kulturminne:
Kulturlandskapet
Aker-Smørgrav
SeptemberMånedens tema:
Mattradisjoner
Månedens kulturminne:
Kortfattet Veiledning i Havedyrkning
OktoberMånedens tema:
Bergverk
Månedens kulturminne:
Kjennerudvannsgruvene
NovemberMånedens tema:
Musikk
Månedens kulturminne:
Eikervisa
DesemberMånedens tema:
Diktning
og dialekt
Månedens kulturminne:
Eikerdialekta