Print Friendly, PDF & Email

Fiskum gamle kirke

Månedens kulturminne: (juli 2009)

 

Fiskum gamle kirke er en kirke på Fiskum i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke. Kirken ble bygd omkring 1250 og viet til hellig Olav. Byggverket er i stein og har 150 plasser. Fram til 1866 var dette sognekirke for Fiskum annekssogn i Eiker prestegjeld. Kirken ble reddet fra rivning av innbyggerne i bygda, og i dag eies den av Stiftelsen Fiskum gamle kirke. Den brukes av og til, både til konserter og til kirkelige handlinger, spesielt bryllup.

Middelalderkirken 

Kirken, som var viet til Sankt Olav, er bygd på 1200-tallet og var en av tre middelalderkirker på Eiker. Det er sannsynlig at den ble bygd som en privat kirke, en såkalt høgendeskirke, for eieren av Fiskum gård. Omkring år 1400 var kirkens jordegods på 14 øresbol, mens prestebordet eide 44 øresbol, det meste i gårder på Eiker.

Les mer på lokalhistoriewiki

Fiskum gamle kirke