Print Friendly, PDF & Email

Martinius Hamarstrøm –
bygdehistoriker
 10.01.1894 – 22.03.1967 

Tekst : Frode Caspersen / Anne Gallefos Wollertsen
Kilde og foto: Erling Hamarstrøm

Martinius Hamarstrøm fra Krokstadelva var en framsynt mann.

Han fattet tidlig interesse for lokalhistorie, og så at det ville være svært viktig for ettertidens generasjoner å få innblikk i sin nære fortid. Takket være hans unike samling av signaturer, gamle papirer/dokumenter og bøker samt en rekke lydopptak gjort på femti-tallet av «kjente» personer i Nedre Eiker, er mye av denne historien blitt tilgjengelig for folk flest, spesielt gjennom Lillevolds bok «Nedre Eiker» . Denne boka ble utgitt ved kommunens 75 års jubileum og kirkens 100 års jubileum i 1960, og bygger på Martinius Hamarstrøms materiale.
Hamarstrøm ble født i en av Spinneriboligene i Solbergelva, en bolig som brant før krigen. Han begynte som volontør, eller læregutt, på Mjøndalen Gummi i 1908, og var ansatt her i 54 år,
bl a som avdelingsleder.
Martinus Hamarstrøm kjempet i alle år for avholdssaken, og var ivrig medlem av losje «Eikværingen».
Han var også med å starte Eiker Historielag i 1948, og var aktiv skribent i historielagets årbok «Eikerminne» opp gjennom årene.
Martinius Hamarstrøm var gift og hadde tre barn: Ragnar, Aase og Erling.
Takket være stor velvillighet og interesse fra sønnen Erling’s side, har Eiker Arkiv fått tilgang til en rekke originaldokumenter og fotos som er til stor hjelp i arbeidet med lokalhistorien i Nedre Eiker.

Les om Martinius Hamarstrøms reise til Drammen i forbindelse med hans bryllupsforberedelser