Vi minner om vårt november-møte på

Solberg kapell «Fredtun»

ONSDAG 16 NOVEMBER KL 1800.

Forfatter Einar Sørensen forteller om den nye boka «Fossesholm og herregårdstiden», og om Margareta Huitfeldt fra Eiker som ble storgodseier i Båhuslen på 16.hundretallet.

Forfatter Reidar Lund presenterer sitt drama om Hoenskatten: Om hva som skjedde da Gorm, høvding og gode på Hoen, kom tilbake fra vikingtokt med en stor skatt og om hvordan bygdefolket reagerte på dette. Hoenskatten er kjent som det største skattefunn fra vikingtid i Norge, den ble funnet under grøftegraving i 1834 på Nedre Hoen.

Boksalg. Musikalsk innslag ved Finn Krogh. Utlodning. Enkel servering. Entre kr 50.

Velkommen til møtet! Ta gjerne med venner og bekjente.

 

Vennlig hilsen Stein Andersen, styreleder Eiker Historielag