Print Friendly, PDF & Email

Meierihistorie fra Nedre Eiker

Av: Gjermund Glittfjell.
08.09.2003

På meieritrappa i Mjøndalen. Fra venstre: Ukjent, Ruth F. Halvorsen, ukjent.

 

Agnes Andersen på vei for å kjøpe melk. I bakgrunnen ser vi Brubakken og Mjøndalen Kalkfabrikk.

I Nedre Eiker har vi hatt to meierier. Mjøndalen meieri ble opprettet som et aksjeselskap 1. juli 1885. Dette selskapet ble nedlagt i 1900 da det var utsatt for brann. Tomten til dette meieri ble ekspropriert av Drammen – Randsfjordbanen. I 1901 så et nytt selskap dagens lys, navnet ble det samme som på det gamle. Dette meieriet lå nær Mjøndalen stasjon, og hadde i 1902 29 leverandører. Julius Egge var meieribestyrer fra 1903. I 1943 brant Mjøndalen meieri ned. Meieriet var da allerede flyttet til Øvre Torggate tre år før. Bestyreren het Jacob Hvamb. Mjøndalen meieri innstilte på slutten av 1970- tallet.
Krokstadelva hadde også sitt meieri, det ble startet av bønder i Krokstadelva i 1898. Meieriet hadde utsalg av melk, smør og ost. I 1914 hadde meieriet følgende styre: G. Jakobsen, A. Herstrøm, O. Brekke og Chr. Stenberg. Meieriet ble drevet som et rent aksjeselskap av aksjonærene. Krokstadelva meieri lå på veien fra «Møbelgrotten » ned mot Buskerud storsenter. Krokstad meieri la ned på midten av 1960- tallet.
Solbergelva har også hatt meieridrift, men dette vet vi lite om annet enn det skal ha ligget på Solberg gård.

Bent Ek holder på med boka om meierienes historie på Eiker. Ta kontakt ang. skriv, bilder og info om meieriene på Eiker. Her er alt av interesse!