Print Friendly, PDF & Email

Messingklokka på Lillebråten
Temte Gård og Bygdesamling

Tekst: Gjermund Glittfjell
23.03.2018

Foto: Frode Caspersen

 

 

Solbergelva i Bilder ble i sin tid bedt av kulturkontoret om å ta vare på messingklokka fra Steinberg hengsle. Klokka har blitt godt ivaretatt hos lokalhistorikere etter nedleggelsen av hengslet. Siste eier var Ingvald P. Wiik. Det var Edith Marie Hval som overleverte klokka til kommunen.

Fløtningsinspektør Anders Øen kunne på 1980 tallet gi en god beskrivelse av den gamle klokka ved Steinberg hengsle. Selv mener Øen at klokka kan være en 250 år gammel.. Det blir opplyst at klokka er produsert hos Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Nauen klokkestøperi ble etablert i 1844.

Klokka var jo Steinberg hengsles tidsur for både arbeidere og Steinbergfolk. Den ble brukt ved arbeidsstart og arbeidsslutt ved hengslet som hadde hele 360 mann i arbeid på det meste. Forskjellige ”klemt” i klokka formidlet også beskjeder til de som jobba på hengslet. Steinberg hengsle var jo Nedre Eikers lengste arbeidsplass på hele 3 km.

 

Populært var det å bruke klokka ved bryllup. Fra båtene la ut, startet ringingen og sluttet ikke før kirkeklokkene enten ved Haug eller Nedre Eiker kirke tok over. Klokkeringingen gikk mer og mer ut av bruk ettersom folk fikk lommeklokker og armbåndsur. Elvefolket hadde en beskyttelse i form av en metallboks rundt sine lommeur, dette fordi at nærkontakten med det våte element var en trussel mot urverket. 

Lommeur med metallboks Foto: Frode Caspersen

 

 

Astrid Klippen med klokka fra Steinberg Hengsle. Nå som matklokke på Lillebråten, Temte Gård- og Bygdesamling. Foto Anne G. Wollertsen

 

 

 

Hyggelig er det i dag at klokka igjen har kommet til heder og verdighet på Temte Gård og Bygdesamling. I dag kaller den på folk til omvisning, mat og oppmerksomhet. Klokka høres godt over til Steinberg og hengslet slik den gjorde det i gamle dager. Ved godt vinddrag sies det at klokka kan høres helt til Drammen by.