Print Friendly, PDF & Email

For åttende gang ble det arrangert middelalderdager ved Fiskum gamle kirke i forbindelse med olsok. Hovedarrangør er Fiskum Kulturminnelag, men Eiker Historielag og Barnas Historielag var også med.

Årets store begivenhet var byggingen av en stokkebåt – en kopi av den ene av de tre stokkebåtene som er funnet ved Junger. To gigantiske furutrær var blitt hogd i Sølvverksskogene ved Kongsberg og hadde ligget i Fiskumvannet siden tidlig i vår. I løpet av helgen ble den ene av dem forvandlet til en stokkebåt.

Tømrer Øyvind Mauren fra Mykland i Aust-Agder, som er spesialist på gamle håndverksteknikker, ankom alt på onsdag sammen med lærlingen Jonas for å gå løs på den svære tømmerstokken. Etter hvert fikk de hjelp av et par andre tradisjonstømrere fra Sørlandet, Øyvind og Frode, og stokkebåten begynte å ta form.

På torsdag fikk tømrerne selskap av flere deltakere på middelalderdagene, og det vokste fram en liten teltleir nede ved Fiskumvannet. 10-12 mennesker overnattet i leiren fra torsdag til søndag.

Den offisielle åpningen skjedde under den tradisjonelle olsokgudstjenesten fredag kveld. Etterpå var det åpen leir, og flere benyttet anledningen til å se nærmere på stokkebåtene og middelalderleiren, til tross for ganske kraftig regnvær.

Lørdag og søndag var det imidlertid solskinn, og folk strømmet til – noen for å drive med gamle håndverk eller andre aktiviteter og mange bare for å se på. Det var nålebinding, kurvfletting, svarving, maling av korn med håndkvern, salg av urter og sårsalver, gamle brettspill, eventyurfortelling, hesteridning og bueskyting.

På søndag var det foredrag inne i kirken. Fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord fortalte om funnene ved Sem – der det antakelig har vært en stor handelsplass langt tilbake i jernalderen – og om båtfunn på Eiker. Dette ble opptakten til sjøsettingen av stokkebåten, som var høydepunket under årets middelalderdager. Det skjedde uten uhell, og Øyvind Mauren og Øyvind Stølefjell kunne foreta en liten jomfrutur rundt på Fiskumvannet.

Teltleiren.

Duell med sverd.

Byggeplassen.Håndverkere.

Brettspill.

Kornmaling.

Bueskyttere.

Sjøsettingen.