Print Friendly, PDF & Email

Middelalderhjelm -kjelehatt – fra Eiker prestegård

middelalderhjelm

 

Middelalderhjelm fra Eiker prestegård

Hjelmen er funnet i jorden ved Eiker prestegård. Den befinner seg i oldsakssamlingen. Dette er en soldathjelm. Se lite bilde.
Hjelmtypen kalles kjelehatt (Kettle-hat) og var tidstypisk korsfarerutstyr sammen med brynje, kjortel, skjold og sverd.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no