Print Friendly, PDF & Email

MIF-hytta

09.03.2006

Fra inventaret på MIF-hytta 2. mai 1937 og er tatt av Magnus Ingebrigtsen.

Den 6. juni 1935 besluttet Mjøndalens Idrettsforeningens styre å innkjøpe et gammelt tømmerhus tilhørende løytnant Løvaas på Nakkerud. Huset skulle bli MIFs samlingssted både sommer og vinter. Huset hadde tidligere vært både forsamlingslokale og butikk for nikkelverket på Nakkerud. I 1937 var hytta så godt som ferdig og allerede i full bruk. Vi ser at disken den gang sto ute i selve lokalet. Antagelig er mannen bak disken Lars Larsen, en av MIFs trofaste medlemmer. Damen er Ragna Ingebretsen. Kjenner noen mannen til venstre, så ta kontakt med Eiker Arkiv da han er ukjent for oss.