Print Friendly, PDF & Email

Reåpning av Mjøndalsbrua

Et nytt kapittel  legges til den gamle Mjøndalbruas  100- årige historie

10.12.2012
Tekst og video: Frode Caspersen

Anders Jensen Horgen

Et nytt kapittel kan legges til den gamle Mjøndalbruas nå 100- årige historie . Det skjedde kl. 19:00, torsdag 6. desember 2012, ved bruenden i Mjøndalen. Nå var det, gjennom året mye omtalte lyspulsprosjektet endelig et faktum, og skulle vises for publikum. I underkant av 100 personer var tilstede, dette medregnet korps, kommunens egne og representanter fra Cowi og Skagerak energi. Mjøndalen og Steinberg skolekorps, utstyrt med trommer og hvite drakter, hadde tatt oppstilling ved bruenden da kultursjef Jorunn Larsen kunne ønske velkommen. Publikum ble gitt en kort orientering om programmet for kvelden, samt en innføring i hva som lå i konseptet «Lyspuls» før hun overlot ordet til ordfører Bent Inge Bye. Ordføreren ga et kort historisk tilbakeblikk, og avsluttet med at det som nå skulle skje var at tradisjon og historie skulle knyttes sammen med moderne teknologi, en teknologi som ikke fantes noe annet sted. Etter talen klippet han det sorte båndet som var spent opp ved enden av brua og gikk foran korpset til Krokstadsiden, der en ny snorklipping ventet, før alle igjen returnerte tilbake til Mjøndalen.

Bent Inge Bye

Et spesialdesignet lysshow var laget for anledningen. Dette startet umiddelbart etter at korps og ordfører hadde returnert, og publikum kunne nå, i noen minutter, virkelig få se hva som bodde av muligheter i dette anlegget. (Det ca. fem minutter lange lysshowet, vil også vises hver kveld i desember kl. 19:00. Anbefales)! I videoen under kan du se hva kultursjef og ordfører hadde å si før åpningen, samt en del av det spesialdesignede lysshowet. Den ujamne kameraføringen, skyldtes utelukkende sno, og de 18 blå gradene…

Oppsummering

Dette var en kort oppsummering av hva som skjedde denne kvelden. «Reåpningsseremonien» var nemlig av kort varighet og foregikk i tillegg i høyt tempo- og ordføreren hadde jo gjort det klart, at han holdt på å fryse i hjel…

I 1912 het ordføreren Anders Jensen Horgen. Hans uttalte ønsker om å bygge brua en meter bredere, samt kravet om at brua måtte bygges så bred at hester med høylass kunne passere hverandre, er allment kjent på Eiker. Ordfører Bent Inge Byes uttalelse i 2012 vil nok også bli husket. Det har tilstedeværende journalister sørget for.

Les mer om Mjøndalbruas historie og «Lyspuls»