Print Friendly, PDF & Email

Mjøndalen Gummivarefabrikk – Kalosjen –
i arbeid og fritid

04.05.2006 NE

 

Det første bildet viser bedriftsidrettslaget til Kalosjen i 1930-åra. Mange bedrifter hadde sitt eget fotballag der spillerne hadde kamper mot andre bedrifter. Bedriftsidrettslaga rekrutterte medlemmer fra sine egne bedrifter, men spillerne kunne være medlemmer av forskjellige lokale klubber. Trøyene som guttene bærer her har logoen ”Mjøndalens kalosjer” på seg. I første rekke fra venstre ser vi Arne Bjurstrøm, Håkon Jensen og Roald Amundsen. I andre rekke fra venstre bak ser vi Karl Fjellheim, Reidar Haugen, Martin Martinsen, Erland Olsen, Arne Berntsen, Bjarne Pettersen og Trygve Halvorsen (”Trusj”).

Det andre bildet viser fram en av kalosjens mange biler gjennom tidene. Vi ser reklame for gummisko, kalosjer, tennissko og gummivarer. Det å skaffe og utvikle nye produkter har vært et kjennetegn for Kalosjen så lenge den har eksistert. Kalosjen prøvde seg på bilgummi og sykkeldekk i tida rundt første verdenskrig. Dette ble ingen suksess den gang. De tekniske problemene ved denne produksjonen oppsto da en i mangel av cord brukte seilduk som hadde lett for å sprekke. Lista over Kalosjens mange produkter er lang. Vi kan nevne noen som det sikkert ikke i dag er stort behov for: Gummibelagte hestesko, ringer til melkeflasker, Norgesringer til hermetisering og drivreimer til celluloseindustrien. Mange produkter ble nok også bare med forsøket.

Kalosjen bærer vel sitt navn med rette. I 1907 ble det eksportert 84 000 par kalosjer, og 250 000 par ble solgt på det innenlandske markedet!

Eiker Arkiv er på jakt etter produkter, dokumenter, bilder og evt. film som kan belyse Kalosjens historie. Har du noe du kunne tenke deg å gi bort, eller la oss avfotografere, så ta kontakt med oss.

Kilde: ”Kalosjen”100 år av Bent Ek.