Print Friendly, PDF & Email

Mjøndalen og Steinberg skolekorps jubilerer i 2010

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen NE
22.02.2010

Jubileumskonsertens plakat.

60-års jubileumskonserten
ble avholdt etter planen i Mjøndalen Samfunnshus søndag 21. mars 2010. Kveldens konferansier Karl Anton Jensen, alias Harald Reitan, og hans venn og nabo Gåttfred, loste publikum gjennom den innholdsrike kvelden. Musikalsk innslag ved mødreforeningen Dissonans vakte jubel – særlig siden de verken kan lese noter eller spille instrumenter, og Magnus Aannestad Oseth imponerte stort på sin trompet. Strømsgodset Musikkorps var også gjester. Gaveoverrekelser ble det også som seg hør og bør en jubilant,
bl a overrakte ordfører Elly Therese Thoresen en sjekk på kr. 5000,- fra kommunen med takk for å ha gledet dens innbyggere i alle de 60 åra.
Hederspokalen ble tildelt Marit Bergem for sine mange verv i korpset gjennom mange år.

28.03.2010

For 60 år siden ble Mjøndalen guttemusikkorps stifta, og for 10 år siden slo det seg sammen med Steinberg skolekorps.
Korpset i Mjøndalen ble altså stiftet i 1950, og Steinberg skolekorps i 1972. I 1986 ble det innledet et samarbeid mellom korpsene, noe som etter hvert gradvis ble forsterket, og som endte med full sammenslåing ved tusenårsskiftet.

I juni 1950 mente Odd Jensen det var på tide med et skolekorps i Mjøndalen. Ni gutter møtte fram til den første øvelsen. Det var nemlig utenkelig på den tida at jenter kunne spille i korps… Lokalene korpset holdt til i var i korridoren på Nedre skole – en bygning som for lengst er borte, og i Avholdslokalet – også borte vekk.

Først i 1959 fikk noen tanker om at kanskje også jentene burte få være med, og det ble diskusjon om hvilke instrumenter de da skulle få spille på. Det endte med at jentene kunne velge instrument fritt – men noen ønsket protokolltilførsel om at jenter helst burde spille på treblåserinstrumenter…
Jentenes inntreden medførte også navnediskusjon, og i 1965 ble det foreslått navneskifte til skolekorps. Forslaget ble nedstemt, og guttemusikken fortsatte… I 1979 ble skolekorpset endelig godkjent, og nå er det ingen som bryr seg med hvem som spiller hva…

Mjøndalen skolekorps hadde en veldig bra musikalsk periode i tiden 1985-1995, da det oppnådde en rekke premier og utmerkelser. Høyest rager vel 2. plassen fra NM for skolekorps (2. divisjon) i Stavanger i 1991. Den gangen var
musikalsk leder Ernst Kristensen, som ledet korpset i 20 sammenhengende år fra 1979-1999

Mjøndalen og Steinberg skolekorps fikk Nedre Eiker kommunes kulturpris i 1992, og NMF-Buskeruds PR-pris i 1994 og i 2007.
Opp gjennom åra har korpset vært på tur i Sverige, Danmark, England, Østerrike og Tyskland.

Jubileet feires med konsert i Mjøndalen samfunnshus 21. mars 2010. Reportoaret blir utdrag av de siste åras reportoar, samt noe nytt. Dirigent er Kenth Rønnerud. Gjester blir det, også – Magnus Aannestad Oseth, den unge trompetisten fra Steinberg som i dag studerer i i Danmark for å bli profesjonell, og veteraner fra Gardens Musikkorps, de såkalte Complete, som er ei trommegruppe – drumline – i amerikansk tradisjon.

Korpset vil videre delta på Elvefestivalen i Drammen i august, samt på Eikerstevnet i korpsmusikk i Mjøndalen Samfunnshus i slutten av oktober. Men det største høydepunktet blir nok jubileumsturen til Malta i juni…

Kilder: Eikerbladet 19.02.2010, korpsets nettside,
Eikerbladet 23.03.2001