Print Friendly, PDF & Email

Mjøndalen Trævarefabrik

 Av: Stein Gulli, 27.11.2011
Tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
17.12.2011

Nikolai Martinius Christiansen, grunleggeren av Mjøndalen Trævarefabrik.

 

Hustruen Kathinka Oleane, født Andreassen.

 

Kirkebakken 3 ved Tangen kirke hvor Christensen hadde sine første leveår.

 

Kathinka Oleana og barna utenfor Nedre Storgate 51 i Drammen.

 

Barna til Nicolai og Kathinka.

 

Alle avisutklipp fra oppstarten av trevarefabrikken.

Gründeren fra Drammen
Nikolai Martinius Christiansen ble født i Drammen den 5. November 1882. Hans først leveår var i Kirkebakken 3 (Matrikkel 55), like ved Tangen kirke. Navnet hans er skrevet som i offentlige dokumenter.

Etter endt skolegang fikk Christiansen  arbeid ved Konsul Erik Baches trelastkontor, hvor han var ansatt i 7 år.

De 16. Desember 1906 giftet han seg med datter av Johannes Andreassen på Holmen: Kathinka Oleane Andreassen. Det kan se ut som bryllupet ble holdt ved Brandtenborg gård (En Herregård med tårn som lå ved enden av Brandtenborggt. Den ble revet på femtitallet og gav plass for leiligheter.)

Ekteparets første tid ser ut til å ha vært i Nedre Storgt. 51. (Bilde.) I manntallet for 1910 står familien oppført med 3 barn og faktisk også en husholderske. Leiligheten i den store leiegården var i første etasje og står oppført med Kr. 350. (i året?) Eiendommens matrikkel nr. er 104C. Barna Elin Marie, Hansi  Alise og Nils Johannes ble født mens familien bodde her.

Etter å ha sluttet ved Baches trelastkontor, begynte Christiansen som bokholder ved Nøstet Trevarefabrik på Brakerøya.(Se bilde.) Men etter fire år ved denne bedriften, begynte Christiansen som sin egen herre.

Mjøndalen Trævarefabrik opprettet
I 1910 opprettet han A/S Mjøndalen Trevarefabrikk. Den 30. juli dette året kunne man lese i lokalavisen ”Ny trævare….” , men åpningen fant visstnok ikke sted før året etter.
Fabrikken var plassert like bak godshuset på Mjøndalen stasjon, ikke langt fra Mjøndalen stasjon, antagelig der hvor dagens bibliotek ligger.

I avisen kunne man lese at bogholderen fra Nøstet Trævarefabrik sammen med Ingeniør Gran, Arkitekt Nilsen og Byggmester Andersenville starte en Trævarefabrik i Mjøndalen.
Styret omhandlet også Brugseier Christensen og Snekker Olsen fra Drammen. I artikkelen som er skrevet på Gotisk er tittelen på sistnevnte også ”Snedker”. Artikkelen skriver videre at tomt er kjøpt av Hr. Møller og fabrikken blir liggende bak Jernbanestationens Godshus. Arkitekt var en Hr. Nilsen og bygningen var tegnet i treverk.

Man ventet fabrikken ferdigstillet i Oktober 1910 og den ville da sysselsette 15 mann. Elektrisk kraft var kontrahert fra A/S Labro. Snekkermester var ansatt tidligere formann ved Nøstet Trevarefabrik, Hr. Andersen.

I spalten” for 100 år siden”  i Drammens Tidende des. 2011,  sto følgende lille artikkel:” A/S Mjøndalen Trævarefabrik begynner  1ste. februar (1911). De aller nyeste maskiner er anskaffet og kun specialkyndige folk benyttes, så vi kan garantere et absolutt smukt, solid og håndværksmessig arbeide til dagens rimeligste priser”.  Originalannonse var å finne i DT 18.1.1911.

Bedriften var også beskrevet i Nils Johnsens bok  ”Nedre Eiker”  1914. Boken forteller at anleggskapitalen var på 35600 kroner og man hadde hatt leveranser til flere større bygg i Kristiania og Drammen. Selskapets fabrikata er anerkjent som et av de beste i landet. I forbindelse med Norges Jubileumsutstilling har fabrikken også levert arbeider til statens museumsbyggning på Tøien. Skattetaktsten er Kr. 33.000,-.

Familien
Privat bodde familien i Korvalveien 30 i Mjøndalen, og mens de bodde her kom det til to barn, nemlig Sverre Mathis (f. i Drammen 1912) og ”Bibbi” Kathinka Mathilde (f. i Drammen 1914.) Mens de bodde i Mjøndalen hadde altså familien 5 barn (Liv Johanne kom først til i 1919).

Brannen i 1916
I boken ”Drammen og omegns Handel og Industri fra 1914” kan man lese en artikkel om Trævarefabrikken. Dessverre brant denne ned til grunnen natten til den 4. Februar 1916. Det er derfor ikke skrevet så mye om denne bedriften siden den eksisterte kun i fem år. Heldigvis er bedriften avbildet i nevnte artikkel fra 1914.

Ny start på Kongsberg
I stedet for å reise ny bedrift i Mjøndalen, kjøpte Nikolai M. Christiansen: A/S Kongsberg og Oplands Trævarefabrik i kompaniskap med andre.  Familien forteller at privat, så flyttet visstnok ikke familien etter til Kongsberg før på sensommeren i 1917. Christiansen hadde da fått tak i en leilighet i Kirkegt. I Kongsberg.

A/S Mjøndalen Trævarefabrik. Foto fra boka «Drammen og Omegn Handel og Industri 1914».