Print Friendly, PDF & Email

Første 1. mai tog over Mjøndalsbrua

Tekst: Gjermund Glittfjell.
26.06.2003

1. mai toget over brua i 1913

Den 4. oktober 1912 ble Mjøndalsbrua åpnet for ferdsel, men det skulle gå enda et år før brua ble overlevert til distriktet.

Vårt bilde viser 1. mai toget over brua i 1913, og er altså en liten begivenhet i seg selv.
Arbeidsstyrken under byggingen av brua var på opptil 400 mann. 20 hester var også i bruk i driftsperioden. Skal en se litt på det tekniske, så ble brua bygd av granitt fra Vinnes, Solberg og Narverud steinbrudd. Midtpilarene er 12,5 meter høye fra elvebunnen, og de to midterste spennene er 60 meter lange. Landspenna er 50 meter lange, slik at hele brolegemet er på 220 meter. En ble også enig om at brua måtte bygges så brei at to hester med fullt høylass kunne passere hverandre.
Det var Buskerud amts ingeniørkontor som sto for drifta, og sluttsummen for prosjektet ble på kr. 290.000
Selve innvielsen ble fastsatt til 12. oktober 1913.

Wildenvey har beskrevet tida før brua kom i «Til en venn på Eiker» på følgende vis:

«Og husker du elven og Pipersmia
og krigen med folk på den andre sia?
Det var´ke som nu
det var ingen bru,
så vi måtte slenge dem over, må tru!»

Problemene med Mjøndalsbrua meldte seg ganske raskt. Det var vanskelig å holde skikkelig sledeføre fordi snøen blåste av, og det ble da satt opp trelemmer for å holde snøen på plass. Disse ble først tatt bort i 1951 da brua skulle males.

Brua ble restaurert høsten og vinteren 2011/2012 for å stå fram i ny prakt til 100-års jubileet i 2012. Les hele bruas historie fram tom 100-års jubileet i 2012!