Print Friendly, PDF & Email

Møllergården – Øvre Eikers eldste teglsteinsbygning

«Månedens kulturminne» (mai 2006)
Foto: Bent Ek/Eiker Arkiv
01.05.2006
     

En markant bygning som snart vil forsvinne fra bybildet i Vestfossen er «Møllergården» – også kjent som «Nedberggården», «Kooperativen» eller «Prix». Kulturvernavdelingen i Buskerud fylke mener at gården bør bevares som et viktig kulturminne, men eierne vil heller ha et nytt og moderne forretningsbygg.

Natt til Bededag (23.april) 1880 ble store deler av Vestfossen sentrum herjet av brann. Den gamle trehusbebyggelsen forsvant. «Fra den tid fik Vestfossen et helt andet utseende», skriver bygdebokforfatter Nils Johnsen. «Hele stedet blev reguleret fra nyt av og grunden planeret; de gamle fjeldknause blev mineret væk, og bebyggelsen ordnet i retvinklede kvartaler». En av drivkreftene i dette arbeidet var kjøpmann Nils Møller, og han gikk selv foran med et godt eksempel. Han bygde en stor, to-etasjes murbygning på hjørnet mellom Storgata og ei tverrgate som ble oppkalt etter ham: Møllergata.

Den opprinnelige «Møllergården» var en rektangulær, frittstående bygning som lå langs den nyanlagte Storgata. Her drev Nils Møller sitt landhandleri. Noen meter unna hovedbygningen, ut mot Møllergata, ble det oppført et lite bakeri, også det i murstein. Ut mot elva lå det pakkhus, boder og uthus. Det var en eiendom som hadde vært i Møller-familiens eie gjennom flere generasjoner. Nils hadde arvet den etter faren, Christen Albert Møller, som eide både møller og sagbruk i Vestfossen.
 
Men kjøpmann Møller begynte å dra på årene, og han bestemte seg for å forlate Vestfossen. I 1895 solgte han hele eiendommen, med landhandleri og bakeri, til Laurits Gundersen Nedberg. Han hadde begynt sin karriere som handelsbetjent hos Møller, men hadde seinere begynt sitt eget landhandleri på motsatt side av gata. Nå overtok han altså etter sin tidligere arbeidsgiver og ble eier av den største og staseligste forretningsgården i Vestfossen. «Møllergården» ble til «Nedberggården».
 
L.G. Nedberg (han brukte aldri annet enn initialene i fornavnet) var nok en av sin tids store personligheter i Vestfossen. Han var sønn av tømmerfløter og småbruker Gunder Pedersen på Nedbergkollen og begynte nok med ganske tomme hender, men gjorde det altså godt som handelsmann. Han eide flere eiendommer i og rundt Vestfossen, og i 1912 kjøpte han gården Hedenstad. Han var også med og startet Eker Dampsag i 1901.
 

Møllergården var en av de første bygningene som ble gjenreist i Vestfossen etter storbrannen i 1880. På dette bildet fra 1886 ser vi gården tydelig i bakgrunnen (hvis du klikker på bildet for å se det i stort format).

Vestfossen på 1890-tallet. Møllergården ligger helt til venstre, delvis skjult av Thoresens hotell . Hvis en klikker på bildet og ser på det i stort format, ser en likevel at Møllergården og bakeriet er to frittstående bygninger.

I mer enn 20 år drev L.G. Nedberg sitt landhandleri, men i 1918 valgte han å trekke seg tilbake som en velstående pensjonist (han døde først i 1949, 94 år gammel). Landhandleriet og bakeriet solgte han da til brødrene Hans og Ole Brekke. De solgte imidlertid videre etter bare tre år, til Vestfossen Kooperative Handelslag. Dermed ble den gamle, ærverdige Møllergården til «Kooperativen» – arbeiderklassens egen dagligvareforretning.
 
Det var på 1920-tallet at bygningen fikk den formen den har hatt siden. Den opprinnelige hovedbygningen langs Storgata ble utvidet, slik at det ble en vinkelgård, og slik at hovedbygningen og bakeriet ble en sammenhengene bygning. Den eldste delen ble nå sko- og klesforretning, med inngang fra Storgata. Hovedforretningen med dagligvarer lå i den nye delen og hadde inngang på hjørnet. Bakeriutsalget hadde inngang fra Møllergata, og det samme hadde kjøttforretningen, som lå i et lavere tilbygg.
 
Tida gikk, og etter hvert ble Kooperativen ett av bygdas første «supermarkeder» – en forretning der kundene selv kunne forsyne seg i hyllene og betale i kassa istedenfor å bli ekspedert av en handelsbetjent. Snart var det bare de eldste vestfossingene som husket kjøpmann Møller og L.G. Nedberg. Men selv om det offisielle navnet ble forandret til «S-laget» og seinere til Prix, ble navnene «Kooperativen» og «Kooperativhjørnet» ble hengende igjen. Det hjørnet, som lå rett ved torvet, var lenge møteplass nummer en for den eldre garde i Vestfossen. Men trafikkutviklingen gjorde at torvet forsvant, og inngangen måtte flyttes til baksiden av bygningen.
 
I 120 har Møllergården vært et landemerke i Storgata i Vestfossen. Beslutningen om å rive bygningen har vakt debatt. Det er sannsynligvis den eldste teglsteinsbygningen i kommunen (hvis vi ser bort fra Haug kirke og Fiskum gamle kirke), og Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke skriver at Møllergården har «en spennende bygningshistorie og den er et minnesmerke over det kooperative handelslagets virksomhet i Vestfossen og i Øvre Eiker. Vi vurderer bygningsanlegget til å ha høy verneverdi på bakgrunn av høy alder, god bevaringstilstand og kulturhistorisk innhold. Gården har i tillegg en sentral beliggenhet og den er dermed viktig i Vestfossens gatebilde og som en del av stedets arkitektoniske identitet. «
 
Kommunepolitikerne valgte likevel å gi tillatelse til å rive gården. Lederen i Plankomiteen foreslo å utsette saken til Kulturminnerådet hadde uttalt seg, men det ble nedstemt mot tre stemmer. Deretter ble det vedtatt å gi rivningstillatelse, mot en stemme. Dermed går nok kulturminnet Møllergården ganske snart over i historien.

Kjøpmann L.G.Nedberg hadde tydeligvis sans for PR. Han solgte postkort fra Vestfossen, gjerne av sin egen forretning. På dette kortet har han fått med navnet også. Det sto ikke på veggen i virkeligheten, men er malt på kortet – akkurat som flagget og flaggstanga!

Slik så det ut inne på «Kooperativen» på 1920-tallet. Som landhandlerier flest var det et sted der en kunne få kjøpt det aller meste – bortsett fra melk, brød og kjøtt. Bakeriutsalget og kjøttforretningen lå riktignok i samme bygning – men skulle en kjøpe melk, måtte en gå til meieriutsalget eller til kjøpmann Ellingsen.

FAKTA OM MØLLERGÅRDEN:

Hus no.27 i Vestfossen
Gnr. 48 – bnr. 26 og 28
Møllergata 1, Vestfossen

Bygd mellom 1881 og 1886
av kjøpmann Nils Møller

Også kalt «Nedberggården»,
«Kooperativen» eller «Prix»

Eier (2006): Coop Vestviken

Styret og betjeningen ved Vestfossen Kooperative Handelslag. Bildet er tatt utenfor hovedinngangen på hjørnet mellom Storgata og Møllergata – bedre kjent som «Kooperativhjørnet».

Flyfoto fra omkring 1950, med Møllergården rett til venstre for brua. Hovedbygningen i vinkel, med det lavere «tilbygget», som er det gamle og bakeriet fra 1880-tallet, og det enda lavere tilbygget, som er kjøttforretningen fra 1920-tallet. Der det nå er parkeringsplass lå det to store pakkhus, og rett bak den ser vi sidesporet til Vestfos Cellulosefabrik. Det gamle skiftelokomotivet, «Trikken», hadde fast tilhold bak Kooperativen.