Print Friendly, PDF & Email

 

 

Mosaikkrelieff gir hodebry

 

Tekst og bilder: Eiker Arkiv

15.10.2017

 

 

Relieffet av «den unge Kristus» var innmurt i foajeen på Solberg skole siden starten i 1957, og ble fjernet i 2015 grunnet renoveringsarbeider. Nå har rådmannen innstilt på at det skal plassers i Mjøndalen kirke.  Heftige diskusjoner pågår, og i skrivende stund er enda ingen ting avgjort. Her er i alle fall litt historie….

 

Relieffet innmurt i foajeen på Solberg skole

Kristusrelieffet montert på en utstilling i Drammen i 1950

Hva bildet er

Motivet ble designet av kunstneren Torvald Kildal Moseid* og kunstnerisk leder Nils Magnus Bugge ved AS Aaserud tidlig på 1950- tallet. Moseid var en venn av Bugge, og bodde en tid hos familien. Moseid og Bugge lagde bildet først som et tegnet motiv før de deretter lagde terrakotta biter som Bugge glaserte. Det viser den unge Kristus, og Bugge og Moseid viser her sine kunstneriske kvaliteter på en helt unik måte.

 

 Bildet kan også sammenlignes med Henrik Sørensens Kristusmalerier. Mosaikkbildet var på utstillinger på flere steder i Norge. Vårt fotografi viser bildet montert på en utstilling i Drammen i 1950. Dette var en utstilling der Aaserud profilerte sine mursteinprodukter.
I 1957 mottok Solberg skole relieffet i gave , og har siden da vært å finne innmurt i veggen i foajeen. Der har det hengt under mange gudstjenester, premieutdelinger, informasjonsmøter ol. Og her har flere tusen Solbergelvinger stått og ventet på at timen skulle begynne etter en kort seanse med sang, informasjon og litt åndelig påfyll.
Denne typen samlinger ble det slutt på i 1982, og at det var på tide, vil vel de fleste være enige om. Moseids bilde er  et kunstverk, gitt som  gave til Solberg skole og Nedre Eiker kommune. Dette er det liten tvil om.
 
*Moseid arbeidet med en rekke teknikker: keramikk, skulptur, tre, glass og glassmalerier. Men han er nok mest kjent for sine tekstilarbeider. Han var på studiereiser i både Asia og Europa og hentet inspirasjon fra bysantisk, romansk og gotisk kunst. Mosaikkbildet fra Aaserud kan være en inspirasjon fra de tidlig kristne mosaikkbilder som en bl.a. finner i Vatikanet. Her finnes også mosaikkbilder helt tilbake til år 200 evt

 

Eksempler på kunsthåndverk fra Aaserud keramikk signert Bugge og Moseid

 

 

Bolle signert Nils Magnus Bugge

 

Bolle signert Torvald Moseid

 

 

 

Vase. Signert Bugge og Stueland

Familien Bugge bekymret

 
Familien Bugge har tidligere etterspurt bildet, fordi de i perioder har vært bekymret for dets tilstand, og om nye skoleeiere og administrasjon egentlig vet hva de egentlig har i sitt eie. For noen år tilbake, rettet fru Bugge en henvendelse til Reidar Lund og Gjermund Glittfjell  med ønske om at hun gjerne ville ha bildet merket med kunstnernes navn og giver, noe som ble oppfylt. Fru Bugge sier selv at man må se på bildet som det enestående kunstverk det er. I dagens situasjon er det kulturhistorien som skal formidles.
 

Innmurt i foajeen på Solberg skole fra 1957 til renoveringen i 2014

 
Fram til Solberg skoles store renovering i 2014, har bildet vært innmurt i foajeen uten at noen har reagert på dette. Ved renoveringens start var det flere som tok kontakt med Eiker Arkiv og uttrykte sin bekymring for relieffets videre skjebne. Arkivet tok kontakt med rektor Grethe Eggerud som da kunne fortelle at dette hadde vært en kontroversiell sak. Eiker Arkiv fulgte byggeprosessen fram til rehabiliteringen av foajeen. I juni 2015 kontaktet arkivet igjen byggeleder og ansattes representant i byggeprosessen. Under besøk i juni ble det sagt klart i fra at bildet skulle forbli der det var. Stor var derfor overraskelsen da arkivet i august 2015 oppdaget at hele murveggen  nå var dekket av gipsplater og bildet var «borte». Det ble da etterspurt, og til svar fikk vi at bildet hadde blitt skåret ut av veggen, og nå foreløpig befant seg i skolens bomberom. I november 2015 overlot arkivet saken til Solberg kapell, Fredtun, med spørsmål om de kunne ta saken videre. Styret kom fram til at relieffet igjen burde få en verdig plass på Solberg skole. Dersom dette ikke skulle la seg gjennomføre, ble det alternativt foreslått en plassering i kapellets lokale. Dette fordi kunstverket da kunne forbli i Solbergelva. I januar 2016 fikk styret i Solberg kapell, Fredtun beskjed om at bildet var «ivaretatt» av kulturkontoret. Kultursjef Jorunn Larsen kunne da informere om at hun var i kontakt med Solberg skole og giverfamilien, og meddeler styret i Solberg kapell at ønskene som ble framsatt i brevs form i nov. 2015, ville bli tatt med i den videre vurderingen om bildets framtid. I mars 2017 kom bildet til kulturkontoret etter en rehabilitering og rensing av mosaikken. Denne ble utført av kunsthåndverker og keramiker Lars Kristian Røed på oppdrag fra Nedre Eiker kommune.
 

Relieffet må forbli i Solbergelva

 
Den 11. oktober 2017 var saken oppe til politisk behandling i utvalget for kultur og fritid der saken ble utsatt. Dette mye fordi det lokalhistoriske miljøet i Nedre Eiker har satt spørsmålstegn ved at bildet skal havne i Mjøndalen kirke. Ikke fordi at det ikke passer der, men fordi bildet alltid har hatt en historisk forankring i Solbergelva og Solberg skole. Det er produsert lokalt i Solbergelva, der keramikkfabrikken er en del av Solbergelvas identitet og industrihistorie. Aaserud keramikkfabrikk ble etablert i 1936 som en egen bedrift ved siden av AS Aaserud Teglverk. «Keramikken» ble arnestedet for nyere norsk keramikk helt fram til 1952.

Eiker Arkiv er svært fornøyd med måten bildet har blitt ivaretatt på fram til dags dato, og vi følger med på den videre diskusjonen rundt plasseringsspørsmålet. Vårt standpunkt har hele tiden vært at bildet tilhører Solberg skole, og at man finner en plass til det der. En institusjon har en forpliktelse på å ivareta en gave. I dette henseende et historisk dokument over en tid der dette bildet var en del av skole Norges identitet. Det blir en bevisst historieløs handling å si at dette ikke passer inn i skolesammenheng. Det finnes mange eksempler på eldre byggverk der ikke ting passer inn i vår modernitet, allikevel tar byggherre og eiere vare på kulturhistorien. Skolen er vel på mange måter den siste kulturbærer som når alle, da må skolen kunne fortelle om identitet og forankring i fortida for å se framtida. Det handler om å gi barn og ungdom «røtter og vinger». Et slikt kunstverk bør kunne brukes i alle fag og alle trosretninger uten at noen føler seg utilpass. Vi snakker om et kunstverk der religionstilhørighet ikke må brukes som argument for plassering.

Facebook kan ofte være et middel for å nå mange. Eiker Arkiv støtter opp om seriøse aktører. I denne sammenheng har vi notert oss en del argumenter og påstander som er fremsatt. Flere av disse stiller vi oss ikke bak. Vi håper at denne artikkelen kan bidra til en bedre forståelse og en seriøs debatt videre.