Print Friendly, PDF & Email

Muggerud skole, gamleskolen på Fiskum

«Månedens kulturminne» (mars 2013)
Tekst: Bent Ek
01.03.2013

Sentraliseringen av folkeskolen på 1950-og 60-tallet var en milepæl i Øvre Eikers historie – på godt og vondt. Noen gledet seg over nye, moderne skolebygninger og muligheter for mer rasjonell drift, men på grasrota var det stort flertall for å beholde de gamle grendeskolene, som var et så viktig samlingssted for lokalsamfunnet. Mer enn 50 år seinere står fortsatt mange av de gamle skolestuene, og flere av dem er satt fint i stand og brukes fortsatt som et samlingssted for nabolaget – nå som grendehus. Ett eksempel på dette er Muggerud skole på Fiskum.

Muggerud skole ble bygd i 1881, men fikk sin nåværende fasong i 1909, da den ble utvidet med ett rom. Det er en bygning i typisk «sveitserstil», som var den byggeskikken som dominerte i perioden rundt forrige århundreskifte. Mange av de gamle grendeskolene på Eiker ble bygd i nettopp i disse årene og i den samme stilen. Av dem som fortsatt eksisterer i dag kan nevnes Skogen skole på Fiskum, Brekke skole utenfor Vestfossen, Hære skole ved Skotselv og Sønju skole i Bingen.

Skolen lå rett ved jernbanestasjonen på Krekling og var skole for gårdene på begge sider av Delerelva lengst vest i Eiker, mot grensen til Sandsvær og Kongsberg. Ved siden av skolestue og stasjon var det også landhandleri og sagbruk her, så det kunne nesten se ut til at et nytt tettsted var i ferd med å bli etablert her. Den utviklingen begynte imidlertid å snu rett etter midten av 1900-tallet. Først forsvant skolen, så sluttet toget å stoppe, sagbruket ble nedlagt og til slutt overlevde heller ikke det lille landhandleriet. Noe tettsted å snakke om ble det altså ikke.

Slik så Muggerud skole ut på midten av 1980-tallet, da kommunen leide det ut som bolig.

Det var på begynnelsen av 1960-tallet at folkeskolene på Fiskum ble slått sammen til én stor skolekrets. Grendeskolene i Hakavik, Bollerud, Lurdalen, Skogen og Muggerud ble lagt ned, og alle elevene i bygda ble samlet på Darbu skole. På Muggerud var 1960/61 det siste skoleåret.

Skolestua ble imidlertid ikke stående tom særlig lenge. Kommunen leide ut bygningen som bolighus, men leieinntektene ble neppe brukt til å vedlikeholde den gamle skolestua. Etter noen tiår var bygningen ganske slitt, og hadde utviklingen fortsatt, ville det nok ha endt med riving.

Utviklingen tok imidlertid en annen retning da lokalbefolkningen gikk sammen og dannet Muggerud Vel, med skolen som samlingspunkt. Siden har det blitt nedlagt mange dugnadstimer for å sette huset i stand og holde det ved like. Resultatet er at Muggerud skole nå står fram som en sjarmerende og tidstypisk bygning, et minne fra den epoken som varte i knapt hundre år, da den faste grendeskolen var et viktig samlingspunkt i alle bygdesamfunn.

Les mer på lokalhistoriewiki om Muggerud skoles historie

Den gamle skolestua er satt fint i stand både utvendig og innvendig