Print Friendly, PDF & Email

Narverudgruvene

Kort historikk av Randi Stensmyren:

 

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Jernmalmgruver beliggende i Dahleråsen i Nedre Eiker.

Narverudgruvene består av «Dronning Mauds stoll», «Kong Håkons stoll» og «Den tredje gruve». Den eldste gruva, Narverudgruva, som senere ble kalt «Dronning Mauds stoll», ble trolig tatt opp av Eidsfos jernverk da det startet i 1697. De andre gruvene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Muligens ble jernmalmen oppdaget så tidlig som på begynnelsen av 1600-tallet da Christian 4. sendte tyske bergmenn til Eiker for å finne malm, men det er det vanskelig å dokumentere. Forekomsten tilhører de største anrikninger av jernmalm (magnetitt) i Oslofeltet.

Gruvene ble drevet av Eidsfos verk hele tiden, bortsett fra årene 1780-1820 da Dikemark jernverk drev den eldste gruva. Det har ikke vært kontinuerlig drift i gruvene.

Transporten av malm gikk i begynnelsen med hest og slede til Vestfossen og derfra med seiljakter over Eikeren. I 1860 skaffet verket egen dampbåt, «D/S Ekeren», som sørget for frakt av malm og varer. Etter at jernbanen kom, ble malmen fraktet med tog til Vestfossen. Da Eidsfossbanen kom i 1901, gikk malmen fra Narverud den andre veien, først med Vestfoldbanen til Tønsberg og derfra med Eidsfossbanen til Eidsfoss.

Pga dårlig lønnsomhet og billig jern fra Christiania Spikerverk ble Narverudgruvene nedlagt i 1913.