Print Friendly, PDF & Email

Åpningen av NAV i Mjøndalen tirsdag 9. desember 2008


Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE

Video: Frode Caspersen NE
12.12.2008 

Tirsdag 9. desember 2008 ble det knyttet bånd for å markere den offentlige åpninga av det splitter nye NAV-kontoret i Mjøndalen. Eiker Arkiv har levert historiske bilder til utsmykking av veggene i bygget, og var derfor invitert til den høytidelige dagen.

Åpninga ble foretatt ved at bånd ble knyttet – en symbolsk handling for å vise at det er tidligere tre etater som nå er sammenslått; Sosialkontor, arbeidskontor og trygdekontor. I tillegg kommer tjenester innen gjeldsrådgivning, innvandrertjenesten og oppfølging av rusmisbrukere. Fv NAV-ansatt Anne Helene Varlo, rådmann Christian Vegard Dahl, statssekretær Laila Gustavsen, fylkesdirejtør i NAV Ola Heen Strømmen og NAV-ansatt Iren Andersen.

På historisk grunn

NAV-bygningen ligger i Mjøndalen på tomta etter Kalkovnen og senere garasjen til teknisk avdeling i kommunen, altså på bruhjørnet til jernbanebrua. NAV disponerer deler av 1. og 2. etasje, og i resten av bygningen blir det leiligheter. De første av disse vil være klare til innflytning i februar 2009.
NAV åpnet for brukerne allerede 1. desember.

Være det beste

Som seg hør og bør på en slik dag, var det flere talere og gratulanter på talelista. Nedre Eiker kommunes rådmann Christian Vegard Dahl ønsket velkommen og mente at med så mange dyktige medarbeidere, ca 50 totalt, bør dette NAV-kontoret bli bra. – Det er nå arbeidet begynner, etter en lang forberedelsestid.
Fylkesdirektør i NAV, Ola Heen Strømmen, var rask til å slå fast at dette NAV-kontoret skulle bli landets beste. – Denne dagen er en blanding av julaften, bursdag og 17. mai, sa han, og døpte 9. desember for NAV-dagen i Nedre Eiker. Han benyttet ordene lengsel, glede, håp og fred, og trakk assosiasjoner til adventtida som vi nå er inne. – Kanskje vil ønske om fred ikke være oppnåelig, men det vil bli mye glede, håp og lengsel. Dette er det 7. kontoret i Buskerud og det 16. på landsbasis, det er det største i landet foreløpig og det første i egne lokaler. Innbyggerne skal forvente at de møter et kontor som yter det beste, og medarbeidere som vil stå på hodet for å gjøre så godt de kan for brukene. -Kontoret vil gi godt og komplett tjenestetilbud til innbyggerne, målet er å bli det beste. NAV-modellen er et historisk og unikt samarbeid. NAV i Nedre Eiker ligger i Arbeidergata – en bra adresse! Møt brukerne med respekt, åpenhet og kompetanse. Det er viktig å vite hvorfor klienten er der, og følge opp. Særlig viktige brukere er langtidsklienter, ungdom, sykmeldte og arbeidsledige.

Ordfører Elly Therese Thoresen overrakte bildet Svevende til NAV-leder Sverre Pedersen – og uttrykte ønske om at brukerne av NAV også må sveve ut av døra etter endt besøk.

Knyttet bånd
Statssekretær Laila Gustavsen sto for åpninga av NAV-kontoret, utført på noe utradisjonell måte. I stedet for å klippe den tradisjonelle snora, knyttet hun i stedet sammen to vakre bånd i rødt og gull, en symbolsk handling for å markere at her er det flere tidligere adskilte etater som nå er slått sammen.
Gustavsen åpnet altså det 7. NAV-kontoret i Buskerud, og med det er man halvveis i etableringa av NAV. Nedre Eiker er nummer ca 235 av kontorene på landsbasis. Hun trakk fram viktigheten av å etablere team for å takle punktlighet, noe som er viktig, og mente at man trenger mennesker som ser muligheter i regelverket. – Bruk unntaksreglene til beste for brukerne, var hennes klare oppfordring.

Svevende
Ordfører Elly Thoresen var neste kvinne ut. Hun understreket at det nå var tre etater som slo seg sammen i en treenighet, og at det var tre grunner til det: Man vil få flere i arbeid, det vil bli enklere for brukerne og det vil bli en helhetlig velferdsforvaltning. NAV blir inngangsporten til nye muligheter i livet, og hun var sikker på at det vil bli Buskerud beste. Ordføreren overrakte et vakkert og symbolsk bilde med tittelen Svevende i gave – og hun håpet brukerne virkelig ville sveve ut av døra etter møte med de ansatte.

Se hele mennesket
Her skal vi se hele mennesket, var fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahls oppfordring til de ansatte, – bruk hele nettverket deres! Brukerne må føle at de får hjelp, bruk fantasien og kunstnerisk evne for hver enkelt. Kommunen og komunetstyret må følge opp NAV, mente hun, og rettet en sterk oppfordring til ordføreren!
Leder i «Rådet for funksjonshemmede»  Marianne Gulbrandsen, som også var med i prosjektkomiteen, takket på vegne av brukerne, og fremhevet at NAV er tilrettelagt slik at også funkskjonshemmede kan arbeide der. Også brukerne vil nyte godt av denne tilretteleggingen.

Ung trio av høy klasse; sitarspillende Rohini Sahajpal, felespillende Knut Harald Sommerfeldt og dansende Marte Bolm Onshuus.

NAV-leder Sverre Pedersen kunne fortelle om et langtidssvangerskap, og at hadde vært spente på fødselen. – Barnerommet er imdlertid ferdig innredet, og nå skal det brukes. Her trengs ingen kuvøse, her pustes det ved egen hjelp. Man håper å oppdra barnet godt, og håper også på at fødselspengene holder framover. Får vi bare barnetrygd?, var hans spørsmål. Hans håp er at stat og kommune går bra i lag, slik at det ikke blir skilsmisse. Men man må ha litt overbærenhet framover for å få alt på plass.

Prektig bygg 
Kommunalsjef Følstad takket Svein Roar og Dag Andersen for reisingen av bygget. De fikk oppdraget våren 2006 pga pris og beliggenhet og at dette bygget ville bli et viktig bidrag til utviklingen av sentrum i Mjøndalen. Avdukingen av ytre del av bygget skjer også snart. Bygningen har 1500 km grunnflate, og inkludert leilighetene er bygget på 8000 km. I NAV er det ca 50 medarbeidere med litt under 50 km pr medarbedier. Bygget er ikke blitt forkostbart, men er likevel velegnet for bruker og ansatt. Det ble lykkeligvis ingen forsinkelser – bygget sto ferdig til dato. Og det ble heller ingen fordyrende elementer underveis. Løsningen med såkalte celle-kontorer ble en god løsning, og alt er holdt innefor den økonomiske ramma. Kommunen har bidratt med 50,1 % og staten med 49,9% til utgiftene.

Imponerende ungdom!

Utstillingsvindu i framtida
Andersen kunne fortelle at dette er det største prosjektet de har utført, og gravinga blei starta to måneder etter inngått kontrakt. I januar/fenruar 2009 er de første leilighetene ferdige. Visjonen var å skape et NAV-kontor i forkant av det de hadde sett rundt omkring, og man hadde et ønske om bygningsmessig høyt nivå. Den skulle også være et utstillingsvindu for andre i framtida.
Andersen takket arkitektfirmaet K16, og takket også for tilliten hans selskap ble gitt da de fikk oppgaven med å bygge NAV-kontoret. – Det har vært utrolig moro arbeid.
Videre takket han prosjektgruppa for samarbeidet, og de ansatte for viktige innspill. Det ble holdt høyt tempo i innspurten! Han kunne videre fortelle at det finnes eget trimrom for ansatte, noe som kan bidra til å øke trivselen på arbeidsplassen.
Hans håp er at bygningen kan gi et godt inntrykk i bygda. – Man har tenkt på de besøkende ved den visuelle utfporminga av bygningen, og den er ment å stråle av lys og varme. Kontorene er også symboler på dette.
En glad Andersen overrakte deretter en allerede deilig varmende vegg-innebygget gass-peis som symbol på nettopp dette med å gi lys og varme…

Ny og gammel tid: Historiske bilder levert av Eiker Arkiv pryder alle vegger, også på kontorene.

Kunstnerisk innslag
Før og etter åpninga, ble publikum fengslet av en utrolig trio; man fikk oppleve dans og spill på høyt nivå ved sitarspillende Rohini Sahajpal, felespillende Knut Harald Sommerfeldt og dansende Marte Bolm Onshuus. Disse unge eikværingene hadde en opptreden som strålte av glede, dyktighet og ikke minst et samspill av klasse!

Historiske bilder
Etter åpninga ble man invitert til omvisning i NAVs kontorer, og det var med glede Eiker Arkivs utsendte kunne konstantere at bildene arkivet hadde levert virkelig kom til sin rett på de lyse veggene. Hittil er det hengt opp ca 30 bilder med motiver fra gamle Eiker, motiver fra industri og arbeidsliv og fra dagligliv og fritid.

Vi takker NAV for det hyggelige oppdraget!

Resepsjonen er utstyrt med flere datamaskiner til benyttelse for brukerne av NAV.

Innbydende inngangsparti på den gamle kalkovn-tomta.