Nedbergdammen

Print Friendly, PDF & Email

Nedbergdammen

Tor Kr. Eriksen

nedbergdammen

Vannet fra Nedbergdammen rant opprinnelig til Sande. Foto Frode Caspersen 2002.

Følgende artige historie er sakset fra boka «Skogene mellom Drammenselva og Eikeren» utgitt av Drammens og Opplands turistforening 1996. Redaktør: Tom Helgesen.

Politikkens vannveier.

I 1984 behandlet Nedre Eiker kommune spørsmålet om overføring av vann til Bremsavannverket, fra Nedbergdammen.Administrasjonen var positivt innstilt til å yte Drammen kommune denne tjenesten, mens det i noen andre miljøer var noe uro. Uroen gikk på at denne overføringen ville redusere tilførselen av vann til Grytjern og nedenforliggende deler av vasssdraget. Saken skulle behandles i kommunestyret om kvelden 10. mai 1984. Av SV’s to representanter var den ene – Erik Haugen- særdeles interessert i saken. Han er en skikkelig skaumann, og innehaver av Kikkut, midt i det aktuelle området, og sterk motstander av denne formen for nabohjelp. Haugen og hans partifelle var kledd i svarte dresser denne kvelden, for som Haugen sa fra talerstolen:
«I dag er Eriksen og jeg kledd i dress, til en forandring. I svart for å sørge dersom vi taper saken, i dress for å feire dersom vi vinner». Det ble ingen sørgelig kveld for verken Haugen eller andre skaufolk: Drammen fikk avslag på bønnen om hjelp fra naboen, og festen kunne starte. Et lite sluttpoeng er: den som går noen år tilbake i historien vil finne ut at disse vannrettighetene ikke for alltid har tilhørt Nedre Eiker – men tvert imot den parten som i 1984 var i beita og som gikk for å låne litt av naboen. Moralen er: ingen eier natur og naturressurser, dette er vårt felles gods.