Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker 1885 -2010

Etter ønske fra jubileumskomiteen i Nedre Eiker Kommune, vil Eiker Arkiv bidra med øyeblikksbilder i form av foto, film og lydopptak om hva som har skjedd i kommunens 125 årige historie. Nytt stoff vil bli lagt inn i de seks hovedgruppene kontinuerlig gjennom hele 2010. Basert på dette materialet, og andre artikler fra Eiker Arkivs sider, vil det hele munne ut i et jubileumshefte med illustrasjoner av Gunnlaug Moen Hembery fra Krokstadelva.
Det er flere jubilanter dette året: Nedre Eiker kirke 150 år, Herman Wildenvey (født 1885), Mjøndalen Idrettsforening 100 år, Mjøndalen skole 50 år, Eiker O-lag 50 år, Gulden Kunstverk 25 år, dansegruppa «Celtic Inspiration Dance Company» 10 år, Opplæringssenteret Nedre Eiker 20 år, Mjøndalen og Steinberg skolekorps 60 år, Edvard Lund handelsgartneri 80 år og Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske senter 10 år.
Vi gratulerer!

Som bakgrunnsmusikk til montasjen over, hører du solbergelvingen Ole Andreassen Hole spille sin egen komposisjon «Under fredens faner» utgitt rundt 1906. Dette er nok den første eikværingen med egen plateutgivelse.
Fotografiene som er valgt, viser et dykk i Eiker Arkivs svært rikholdige fotoarkiv. Jubileumlogoen er laget av Anstein Holmen (et klikk på denne bringer deg tilbake til denne startsiden). Tegningen av orkideen Marisko er av Roger Holmen.
Alle innspill til jubileumssidene vil bli mottatt med takk, og kanskje en aldri så liten påskjønning!