Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker 1885 -2010

Amtsforhandlingene

Utdrag fra Buskerud Amts forhandlinger, der Nedre Eiker kommune har hatt saker oppe til behandling. Vi starter med 1885 og beveger oss fremover i historien.

Angaaende automobilruters oprettelse og drift – utdrag fra Fylkestingsforhandlinger for Buskerud Fylke 1920

Bibliotekhistorie – innberetning fra bibliotekinspektøren i Buskerud i 1942/43

Kirkelige og religiøse forhold på Eiker – utdrag fra Buskerud Amt Jubilæumsskrift 1814 – 1914

Om elektrisitetsprisen i Nedre Eiker i 1931. Utdrag fra Fylkestings-forhandlinger Buskerud Fylke ordinært møte 1931.

Matrikulerede eiendomme i Nedre Eker herred og deres skyld i 1904.

Bygdeveier – innberetning over veivesenets virksomhet i 1920

Beretning fra fylkesdyrlægen i Røyken og Lier i 1919. Om husdyrenes sykdommer og velbefinnende.

Understøttelse av Fattigkassa. Filmen om Geite-Kari og dokumenter som viser noe av det som Fattigkassa drev understøttelse av.

«Hovedveier i Nedre Eiker»- utdrag fra «Buskeruds Amts veivæsen 1838-1914» av ingeniør Olaf Ødegaard.ss

1885. Sak nr 6, deling av Ekers herred og sak nr 9 ang. kuromkostninger for Andreas Olsen.

«Topografisk-historisk beskrivelse over Buskerud amt» av Johan Vibe 1895.

Andragende fra jordmor i Nedre Eker Karen Sofie Andersen om pension. Søknad til Buskerud Amt i 1915.