Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker 1885 -2010

Avisutklipp

Et utvalg avisartikler slik de første gangen framsto på trykk (pdf-filer eller avskrift)

 

Solberg Spinderi i 1945/46 – arbeidsreglement og utdrag fra bedriftsavisa Spinnesiden

Krokstadelva var litt av en gullgrube i gamle dager! Drammens Tidende gjorde dette interessante intervjuet med krokstadelvingen Aksel Stake i mars 1961. Her minnes han trafikken på spikerfabrikken, møllebrukene og sagbrukene!

Nedre Eiker Fagforenings stiftelse i 1906

25 års arbeiderstyre er en utførlig reportasje i avisa Fremtiden i 1933 som omhandler jubileumsfesten til Nedre Eiker Arbeiderparti i Folkets Hus i Krokstadelva. Opplysningsforbundets film Kuhle Wampe ble også vist.

”Vandring under Kjyrfjell” er en artikkel om Ellef Dammyr som ble presentert i Magasinet for alle i 1968. Den er skrevet av Åge Sørensen, som var en stor beundrer av Herman Wildenvey.

«Bilulykke i Solbergelven mandag 20. august 1928» er en utførlig reportasje i Drammens Tidene fra en dramatisk ulykke ved Ulverudbekken.

«På utstillingstur gjennem Mjøndalen». Interessant klipp fra Drammens Tidende 20. des 1928. Her går journalisten nedover Arbeidergata og beskriver juletilbudene i utstillingsvinduene.