Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eiker 1885 -2010

Månedens historie

Historier med ulikt innhold skrevet av forskjellige bidragsytere i forbindelse med jubileet.

 

Historien om Buskerud hovedgård – fra biskopens rydning til landbruksskole.

Hjulmakeryrket. Slik blei hjulet til…

Bruksskolene i Nedre Eiker. I dag kjenner få til de fire bruksskolene vi har hatt i Nedre Eiker og hvorfor de oppsto.

Nedre Eiker bibliotek fylte 100 år i 2009. I den anledning forfattet bilioteksjef Pål Ødemark en 100-års beretning…

Kalksteinsgrotter i Nedre Eiker. I naturprogrammer på TV kan vi ofte se programmer fra grotter som naturen sjøl har gravd ut ved hjelp av vannet. Slike grotter har vi i Nedre Eiker også!

MIF er 100år! «Medredaktør» av boka «MIF i hundre», Arve Somdahl, gir oss glimt fra en hundreårig idrettshistorie!

Løpene – ei gate i Mjøndalen. Lurer du på hvor har den fått navnet sittt fra?

«Solbergelvens assurancekasse for svin». Redningen dersom en gris ble syk…

Kaste på stikka – danke. Husker du denne populære leiken?

Veggteppet i Nedre Eiker samfunnshus.  Samfunnshuset i Mjøndalen sto ferdig i 1977, og ble utsmykket med et veggteppe med tittelen Striskjorte og silkesko. Der kan du «lese» bygdas historie…

Sølvgruvene i Gravdal. Gruveanleggene i Gravdal har en interessant historie. Er dette en av landets eldste gruveanlegg?

Historien om ei doppe. Doppene fungerte som lensefester og forhindret tømmerflåtene i å drive av gårde. I Drammenselva er det nå kanskje bare én inntakt tilbake.

Rockehjulets historie. Her er historien om Rockehjulet som var en institusjon og et begrep over hele Østlandet på 1960-tallet!